Eddie Conlon

Španjolski građanski rat
- Anarhizam u akciji -

 

SADRŽAJ

Uvod

Kratice i opis organizacija

Kronologija događaja

Pobuna i otpor

Anarhizam u akciji

 

KRATICE I OPIS ORGANIZACIJA

CNT (Confederacion Nacional de Trabajo) - Nacionalna konfederacija radnika, anarhosindikalistička radnička organizacija, osnovana 1911. godine. Najborbeniji i najrevolucionarniji sindikat. Bio je zasnovan na idejama anarhizma i revolucionarnog sindikalizma.

FAI (Federacion Anarquista Iberica) - Anarhistička federacija Iberije sastavljena od grupa iz Španjolske i Portugala, osnovana 1927. godine. Svrha joj je bila borba da reformističke tendencije unutar CNT-a zadrže svoj anarhistički oblik. Također je djelovala i kao naoružano krilo CNT-a u vrijeme kada su poslodavci unajmljivali pistolerose, koji su ubijali vodeće članove CNT-a. FAI je zastupao teoriju uloge revolucionarnog organiziranja, što je uključivalo uvjerenje da manjina putem pobune može biti iskra koja će zapaliti mase i izazvati revoluciju. Organizirala je ustanke u siječnju 1932., siječnju 1933. i prosincu 1933. godine, koji su bili neuspješni.

FIJL (Federacion Iberica de Juventudes Libertarias) - Iberijska federacija slobodarske (anarhističke) omladine.

Durrutijevi prijatelji (Los Amigos de Durruti) - Opozicijska grupa unutar CNT-a, FAI-a i FIJL-a, osnovana početkom 1937. godine. Protivili su se ulasku CNT-a u vladu i zagovarali su kompletnu socijalnu revoluciju kao jedini način da se pobjedi Franco. Ime su dobili po poznatom vođi anarhističke milicije ubijenom u studenom 1936. godine.

Slobodne žene (Mujeres Libres) - Ženska anarhistička organizacija.

PCE (Partido Communista de Espana) - Proruska Komunistička partija Španjolske, osnovana 1921. godine.

POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista) - Marksistička partija osnovana 1935. godine ujedinjenjem grupe trockista i disidenata iz PCE. U njoj je bilo mnogo revolucionara, ali je u osnovi bila partija koja se kolebala između reformizma i revolucije. Književnik George Orwell se borio u njihovoj miliciji.

PSOE (Partido Socialista Obrero Espanol) - Poznatija kao Socijalistička partija. Socijal-demokratska partija osnovana 1879. godine.

PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluna) - Ujedinjena socijalitička partija Katalonije osnovana 1936. godine integracijom socijalističkih i komunističkih grupa. Bila je uključena u Kominternu i PCE u Kataloniji.

Republikanska partija - Partija radikalne srednje klase osnovana 1934. godine.

Republikanska unija - Nastala je od dijelova vladajuće partije koja je bila na vlasti od 1933. do 1935. godine.

UGT (Union Genera de Trabajadores) - Generalni radnički sindikat, povezan sa PSOE.