John Zerzan

Najsizam

 

Najsizam: im., sklonost, uglavnom društveno kodifikovana, da se nečije ponašanje procenjuje u zavisnosti od stepena srdačnosti; tiranija uljudnosti koja blokira kritičko mišljenje i autonomno ponašanje.

*

Svi dajemo prednost onome što je prijateljsko, iskreno, ljubazno, pristojno. Ali, u jednom košmarnom svetu, sve dublje prožetom krizom, u kojem sve biva dovedeno u pitanje, prijatno može biti lažno.
Lice tiranije često je nasmejano, prefinjeno. Prisećamo se Aušvica, čiji su upravitelji znali da uživaju u svom Geteu i Mocartu. Atomsku bombu nisu konstruisali nekakvi monstrumi, već pristojni, liberalni intelektualci. Isto važi i za današnje promotere kompjuterizacije i sve druge koji rade na tome da nas zaglibe u trulež ovog sistema. Na primer, prijatan lik poslovnog čoveka, stuba-oslonca radi-i-kupuj načina života, koji nastoji da na svaki način prikrije sve njegove užase.
Najsizam posebno žestoko drma mirovnjake, koje njihova moralna uljudnost uvek iznova vodi u idiotski ritualizovane akcije, u kojima nikada ne pobeđuju. Mislim na one iz Earth First!, koji ne uspevaju da se obračunaju čak ni sa duboko nazadnom ideologijom koja se diktira sa vrha njihove organizacije, kao i na Fifth Estate, čiji nekada važan doprinos sve više gubi na značaju usled prodora liberalizma. Svi ti ograničeni, separatni ciljevi, od ekoloških do feminističkih, čak i u svom najmilitantnijem obliku, samo potvr|uju do koje je mere potreban suštinski raskid sa praksom koja u okviru sistema proizvodi samo incidente.
Pristojno je savršeni neprijatelj taktičkog i analitičkog mišljenja: budi tolerantan, teži sporazumevanju, ne dozvoli da radikalne ideje utiču na tvoje ponašanje. Prihvati već postojeće metode i pomiri se sa svim ograničenjima svakodnevnog gušenja. Stalno popuštanje, uslovna reakcija na komandu "igraj po pravilima" - onih na vlasti, naravno - to je prava Peta kolona, ona u našim glavama.
U kontekstu teško oštećenog društvenog života, koji nalaže primenu najdrastičnijih mera kao minimalan odgovor u cilju ozdravljenja, najsizam se otkriva kao izrazito infantilna, konformistička, ali i opasna opcija. On nam ne obećava radost, samo još više rutine i izolacije. Zadovoljstvo autentičnog življenja moguće je osetiti samo kroz sukob sa ovakvim društvom. Najsizam nas drži prikovanim svakog za svoje mesto, gde zbunjeni i izolovani neprestano reprodukujemo sve čime smo inače zgroženi. Zato prestanimo da budemo pristojni prema ovom košmaru i prema svima koji bi da nas u njemu zadrže.

Nihilistički rečnik, tekst #1
Objavljeno u Future Primitive, Autonomedia & Anarchy: A Journal of Desire Armed, 1994.

Prijevod: Aleksa

 

 

 

na prvu stranicu