Hrvoje Jurić

Možda sam i ja romantični anarhist

mojim anarhistima

 

ako mi je mrsko biti iznad ili ispod,
jer želim biti baš ovdje gdje jesam;
ako sam siguran da nema tog mjesta
na kojem bi netko trebao biti;
ako molim ljude da prestanu moliti
za ono što je njihovo;
ako želim razgovarati
tamo gdje čujem naredbe;
ako želim razgovarati
tamo gdje ne čujem ništa;
ako znam da iza ćoška šutljive poslušnosti
vreba policijski pendrek;
ako mi je jasno da su ministarstva šupak
a ulice i trgovi pupak svijeta;
ako otkrivam laž
baš tamo gdje se priča o istini;
ako očekujem da i drugi to čine,
i bolje od mene;
ako vjerujem da ljudi mogu postati bolji
kad shvate da nema boljih od njih;
ako vjerujem da ljudi mogu postati bolji
kad shvate da su dobri;
ako vidim čovjeka
tamo gdje stoje ljudi;
ako tražim od tog čovjeka
da vidi ljude;
ako kažem da odgovornost može zamijeniti moć,
a ljubav interes;
ako se usuđujem svakodnevno koristiti riječi
kao što su odgovornost, moć, ljubav i interes;
ako smatram da treba uzdrmati tlo
da bi se na njemu moglo čvrsto stajati;
ako ne mogu čvrsto stajati
tamo gdje drugi čvrsto ne stoje;
ako smatram da se prijateljstvo mora otkriti
a ne stvoriti;
ako smatram da je prijateljstvo dovoljno za početak,
nakon što omogućimo početak;
ako sam naučio gramatiku prijateljstva,
pa mogu uzviknuti mi a da ja ne umukne;
ako mogu uzviknuti ti
a da se ti odazoveš s osmijehom;
ako uspijevam dozvati i njega, i nju,
i oni nam priđu;
ako mogu stati na stranu
i ostati u središtu zbivanja;
ako otkrivam središte zbivanja
tamo gdje se nađem;
ako sam spreman braniti ovu izokrenutu logiku,
sve do kraja, moga ili njenog;
ako tvrdim da je život samo jedan
i da ga baš zato vrijedi žrtvovati;
ako danas sanjam
da bih sutra bio budan

- možda sam i ja romantični anarhist,
kako je to za sebe rekao fassbinder,
zapalivši plamen u kojem je izgorio.


(dubrovnik, 26/2/2003)

 

 

 

na prvu stranicu