Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Arhitektura

 

GRAD POST-KAPITALIZMA

Arhitektura

GRAD POST-KAPITALIZMA

Pulska grupa

cijena: 20,00 kn

Grad je postao vodeće mjesto proizvodnje nakon što se ona proširila iz prostora tvornice. Samim time grad je postao i poprište glavnih sukoba vezanih uz raspolaganje i upravljanje viškom vrijednosti koji se u njemu proizvodi. Gradski pokreti, rođeni u tim sukobima, sve se više odvajaju od posrnule i korumpirane javne uprave te razvijaju nove institucije stvarajući time preduvjete za nezavisno upravljanje samim gradom. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

2. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

3. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

4. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

5. POLITIKA (1 kom)

6. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

7. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

8. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

9. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

10. SABRANA DJELA (1 kom)

11. ARHIV MEDIJA (1 kom)

12. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

13. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

14. SUMRAK IDOLA (1 kom)

15. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

16. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

17. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

18. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

19. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

20. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

21. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

22. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

23. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

24. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

25. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

26. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

27. NOVI ESEJI (1 kom)

28. NAROPA (1 kom)

29. RATNI ZLOČINI (1 kom)

30. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

31. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

32. POSLOVI I DANI (1 kom)

33. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

34. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

35. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

36. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

37. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

38. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

39. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

40. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

41. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

42. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

43. DUGOVI (1 kom)

44. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

45. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

46. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

47. O GNEVU (1 kom)

48. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

49. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

50. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

51. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

52. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

53. BARIKADE (1 kom)

54. ETIKA (1 kom)

55. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

56. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

57. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

58. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

59. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

60. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

61. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

62. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

63. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

64. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

65. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

66. RIJEČI I STVARI (1 kom)

67. UVOD U ETIKU (1 kom)

68. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

69. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

70. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

71. OSVIT (1 kom)

72. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

73. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

74. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

75. LOGIKA (1 kom)

76. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

77. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

78. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

79. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

80. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

81. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

82. KULTURA LAŽI (1 kom)

83. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

84. PHILEBUS (1 kom)

85. IZREKE (1 kom)

86. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

87. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

88. PRELUDIJI (1 kom)

89. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

90. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

91. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

92. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

93. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

94. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

95. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

96. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

97. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

98. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

99. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

100. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

101. STRUKTURALIZAM (1 kom)

102. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

103. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

104. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

105. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

106. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

107. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

108. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

109. DRUŠTVA (1 kom)

110. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

111. FILOZOFIJA (1 kom)

112. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

113. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

114. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

115. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

116. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

117. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

118. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

119. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

120. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

121. STRUKTURALIZAM (1 kom)

122. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

123. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

124. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

125. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

126. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

127. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

128. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

129. DRUŠTVA (1 kom)

130. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

131. FILOZOFIJA (1 kom)

132. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

133. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

134. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

135. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

136. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

137. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

138. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

139. SMOJE (1 kom)

140. RAZGOVORI S KRLEŽOM (1 kom)

141. PISMA IZ ZATVORA (1 kom)

142. S KRLEŽOM IZ DANA U DAN I-IV (1 kom)

143. BAKUNJIN (1 kom)

144. ZAPATA OF MEXICO (1 kom)

145. PUTOVANJE JEDNOG PRIRODOSLOVCA OKO SVIJETA 1-2 (1 kom)

146. JANKO POLIĆ KAMOV (1 kom)

147. MALCOM X (1 kom)

148. TRAMPA SVESTI (1 kom)

149. 5-37mm (1 kom)

150. 35-37mm (1 kom)

151. 27-37mm (1 kom)

152. 17-37mm (1 kom)

153. 34-37mm (1 kom)

154. 3-37mm (1 kom)

155. 23-37mm (1 kom)

156. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

157. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

158. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

159. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

160. NOVELE, PJESME / ESEJI / KRITIKE I FELJTONI (1 kom)

161. SNEG I LED (1 kom)

162. PRVI LJUDI NA MJESECU (1 kom)

163. DNEVNIK O MINOTAURU (1 kom)

164. VREMENSKI STROJ (1 kom)

165. DRVO ŽIVOTA (torba) (1 kom)

166. MUHA (torba) (1 kom)

167. PČELA (torba) (1 kom)

168. LUBANJA (torba) (1 kom)

169. RAZLIVENI KIŠOBRAN (torba) (1 kom)

170. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

171. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

172. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

173. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

174. PHILEBUS (1 kom)

175. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

176. RAF - FRAKCIJA CRVENE ARMIJE 1970.-1998. (1 kom)

177. DONJI SVETOVI (1 kom)

178. STRANGE RELATIONS (1 kom)

179. ANTOLOGIJA HRVATSKE FANTASTIČNE PROZE I SLIKARSTVA (1 kom)

180. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

181. OD USTANKA DO SLOBODE (1 kom)

182. RAZGOVORI SA DŽELATOM (1 kom)

183. LJUDI-MIŠEVI (1 kom)

184. NESVRSTANOST U OSAMDESETIM GODINAMA (1 kom)

185. KAPIJA (1 kom)

186. TONO-BANGI (1 kom)

187. ORUŽANE INTERVENCIJE (1 kom)

188. 4-37mm (1 kom)

189. 14-37mm (1 kom)

190. 24-37mm (1 kom)

191. 11-37mm (1 kom)

192. 31-37mm (1 kom)

193. 2-37mm (1 kom)

194. 12-37mm (1 kom)

195. 32-37mm (1 kom)

196. 6-37mm (1 kom)

197. 33-37mm (1 kom)

198. 18-37mm (1 kom)

199. 9-37mm (1 kom)

200. 20-37mm (1 kom)

201. KRIZA PSIHOANALIZE (1 kom)

202. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

203. ODABRANA DELA SIGMUNDA FREUDA 1-8 (1 kom)

204. OSNOVI NEUROLINGVISTIKE (1 kom)

205. GRAD POST-KAPITALIZMA (1 kom)

UKUPNO: 8 300,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom