Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

 

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Barbara Jones

cijena: 60,00 kn

Gradnja pomoću bala slame radikalno je drukčiji pristup procesu gradnje. Kao i kod svih inovativni ideja, začetnici su strastveni vizionari koji su eksperimentalnom gradnjom uvidjeli njezin potencijal utemeljen na kulturi održive "ekološke gradnje". Takav način gradnje u građevinarstvo je uveo mnogo novih i korisnih ideja o energetskoj učinkovitosti i odgovornosti za okoliš. Kao građevni materijal, slama dolazi do izražaja u smislu troškovne učinkovitosti i energetske korisnosti, S obzirom da je metoda gradnje prilično jednostavna i jasna, u dizajniranju i gradnji mogu sudjelovati osobe bez ikakvog iskustva, čime se postižu značajne uštede troškova rada. 

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

An instructional graphic novel

John Isaacson

cijena: 100,00 kn

A fascinating graphic novel that details the art and science of screenprinting from inception to printed t-shirts to working in a print shop to understanding line screens, to hawking your printed wares on the street! How to build a screen, burn an image, test how things are going, pull ink, wash out screens, know what screen mesh to use, and creative ideas. It's a true joy to see the exaggerated illustrations while learning such a useful and practical craft! How to turn your home into a t-shirt factory! Essential for people who don't know how to screenprint or those a bit rusty. 

MAKING STUFF AND DOING THINGS

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

MAKING STUFF AND DOING THINGS

A collection of DIY guides to doing just about anything

Kyle Bravo

cijena: 90,00 kn

Topics include getting active, direct action, gardening, making a woodstove, solar box cooker, egg replacer, cooking ramen noodles in a coffee maker, how to make wine, homebrewing, building shacks, liberated lifestyles, squats, homeschooling, fixing a toliet etc etc. Kyle Bravo has assembled his HOW TO zines into a comprehensive book along with dozens of other instructional articles that tell you how to do...just about everything yourself. 

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

A rough guide to bicycle maintenance

Shelley Jackson

cijena: 110,00 kn

Here’s a hand-illustrated and accessible introduction to the world of bike repair! Through working at both Plan B Bike Project and French Quarter Bicycles in New Orleans, our co-authors have gathered a wealth of experience to share with would-be mechanics. The first half of this book is a complete repair manual to get you started on choosing, fixing, and riding your bike. The second half reprints all four issues of Chainbreaker zine, whose originals were destroyed in Hurricane Katrina. 

SNIMANJE KAMEROM

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

SNIMANJE KAMEROM

Priručnik o snimanju i izradi amaterskih filmova

David Cheshire

cijena: 100,00 kn

Priručnik s praktičnim savjetima o svim područjima filmskog stvaralaštva, koristan i za amaterske i za prve autorske korake. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

4. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

5. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

6. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

7. ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI (1 kom)

8. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

9. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

10. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

11. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

12. RAD (1 kom)

13. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

14. ANARHIJA (1 kom)

15. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

16. ANARHIJA I KRŠĆANSTVO (1 kom)

17. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

18. THE FAILURE OF NONVIOLENCE (1 kom)

19. PODZEMNA RUSIJA (1 kom)

20. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

21. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

22. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

23. FILMSKA ENCIKLOPEDIJA I-II (1 kom)

24. IZMEĐU PUBLIKE I DRŽAVE (1 kom)

25. SEKSUALNOST NA FILMU I PORNOGRAFIJA (1 kom)

26. FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

27. NARODNE DRAME, POSLOVICE I ZAGONETKE (1 kom)

28. NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA (1 kom)

29. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

30. POLICAJCI DUHA (1 kom)

31. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

32. OSVIT (1 kom)

33. KAD JE BIO JULI (1 kom)

34. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

35. ANTIHRIST (1 kom)

36. POGLEDAJ SVOJE RUKE (1 kom)

37. FRANCUSKA PROSVJETITELJSKA FILOZOFIJA (1 kom)

38. NAROPA (1 kom)

39. TIŠINA (1 kom)

40. BITAK I LJUBAV (1 kom)

41. RASPRAVA O PORIJEKLU I OSNOVAMA NEJEDNAKOSTI MEĐU LJUDIMA / DRUŠTVENI UGOVOR (1 kom)

42. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

43. OBITELJSKI ALBUM (1 kom)

44. OGNJEVI I RUŽE (1 kom)

45. MERILA VREMENA (1 kom)

46. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

47. URBANOMIJA (1 kom)

48. RODU O JEZIKU (1 kom)

49. BEZ GLAGOLA (1 kom)

50. MARKSIZAM I MUSLIMANSKI SVIJET (1 kom)

51. SUMRAK IDOLA (1 kom)

52. VITEZ SLAVONSKE RAVNI (1 kom)

53. OTAC (1 kom)

54. KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA (1 kom)

55. RAZBIJANJE (1 kom)

56. NARODNE PRIPOVIJETKE (1 kom)

57. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

58. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

59. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

60. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

61. PISA. POVRATAK (1 kom)

62. RELIGIJA I PROFIT (1 kom)

63. CRNO CRVENO (1 kom)

64. MEDITERANSKI BREVIJAR (1 kom)

65. ZERO (1 kom)

66. MOJ BEOGRADSKI DNEVNIK (1 kom)

67. KUDILJA I VRETENO (1 kom)

68. TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA (1 kom)

69. RJEČNIK TIJELA (1 kom)

70. KRILATI KONJANIK (1 kom)

71. FILOZOFIJA U TRAGIČNOM RAZDOBLJU GRKA (1 kom)

72. ON POETRY AND STYLE (1 kom)

73. PRAGMATIZAM (1 kom)

74. A (1 kom)

75. PROSTITUCIJA U JUGOSLAVIJI (1 kom)

76. DIJALOZI (1 kom)

77. MOJ ŽIVOT JE NOVI VAL (1 kom)

78. MIRISI, ZLATO I TAMJAN (1 kom)

79. THE BIRTH OF TRAGEDY AND THE GENEALOGY OF MORALS (1 kom)

80. ZAČARANA ČAROBNICA (1 kom)

81. SELJAČKA BUNA / THE PEASANT REBELLION (1 kom)

82. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU OD DICKENSA DO ORWELLA (1 kom)

83. PJESME I ESEJI (1 kom)

84. SUMRAK IDOLA (1 kom)

85. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

86. POGLED MALOUMNOG (1 kom)

87. GORSKI VIJENAC (1 kom)

88. RIJEČ I SLIKA (1 kom)

89. EROTIZAM I KNJIŽEVNOST (1 kom)

90. O KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI (1 kom)

91. SMRT TRAGEDIJE (1 kom)

92. KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (1 kom)

93. UNUTARNJI RUKOPIS (1 kom)

94. RUSKI FORMALIZAM I KNJIŽEVNA ISTORIJA (1 kom)

95. MIT, NACIJA I KNJIŽEVNOST (1 kom)

96. ELIZABETHAN DRAMATISTS (1 kom)

97. KRITIKE (1 kom)

98. POVIJEST SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI I-VII (1 kom)

99. THE HERITAGE OF SYMBOLISM (1 kom)

100. AFRIČKA KNJIŽEVNOST DVADESETOG STOLJEĆA (1 kom)

101. RAZGOLIĆENJE KNJIŽEVNE ZBILJE (1 kom)

102. STRUKTURA MODERNE LIRIKE (1 kom)

103. PROBLEMI MODERNE KRITIKE (1 kom)

104. HRVATSKA KNJIŽEVNA AVANGARDA (1 kom)

105. STRANI PISCI (1 kom)

106. FONETIKA KNJIŽEVNOSTI (1 kom)

107. MILAN MARJANOVIĆ - KRITIČAR MODERNE (1 kom)

108. MIT O AVANGARDI I MIT O DEKADENCIJI (1 kom)

109. THE LIBERTINE READER : EROTICISM AND ENLIGHTENMENT IN 18th CENTURY FRANCE (1 kom)

110. NA IZVORIMA PJESNIŠTVA (1 kom)

111. IZABRANA DJELA (1 kom)

112. LITERARY NEW YORK (1 kom)

113. KNJIŽEVNI PORTRETI (1 kom)

114. THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE (1 kom)

115. IZNENADA GROMADA PONORA, SADE (1 kom)

116. ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA U MARXA (1 kom)

117. RUKE AZAZELOVE (1 kom)

118. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

119. ODRONSKE POREDBE (1 kom)

120. ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA S PREGLEDOM POVIJESTI FILOZOFIJE (1 kom)

121. DRVO NASRED SVIJETA (1 kom)

122. GRINGO (1 kom)

123. GRADITELJ SVRATIŠTA (1 kom)

124. DIJALEKTIKA PRIRODE (1 kom)

125. OVO BI MOGAO BITI VAŠ SREĆAN DAN (1 kom)

126. POHVALA ULICI (1 kom)

127. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

128. IZREKE (1 kom)

129. RADNJA I OBJAŠNJENJE (1 kom)

130. ŠUM KRILA, ŠUM VODE (1 kom)

131. KOAN (1 kom)

132. TRADICIJA METAFIZIKE (1 kom)

133. O TEBI MENI MORU (1 kom)

134. PISAC I PRINCEZA (1 kom)

135. ČAGALJ (1 kom)

136. OBILJE I NASILJE (1 kom)

UKUPNO: 5 676,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom