Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

 

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME

Barbara Jones

cijena: 60,00 kn

Gradnja pomoću bala slame radikalno je drukčiji pristup procesu gradnje. Kao i kod svih inovativni ideja, začetnici su strastveni vizionari koji su eksperimentalnom gradnjom uvidjeli njezin potencijal utemeljen na kulturi održive "ekološke gradnje". Takav način gradnje u građevinarstvo je uveo mnogo novih i korisnih ideja o energetskoj učinkovitosti i odgovornosti za okoliš. Kao građevni materijal, slama dolazi do izražaja u smislu troškovne učinkovitosti i energetske korisnosti, S obzirom da je metoda gradnje prilično jednostavna i jasna, u dizajniranju i gradnji mogu sudjelovati osobe bez ikakvog iskustva, čime se postižu značajne uštede troškova rada. 

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

DO IT YOURSELF SCREENPRINTING

An instructional graphic novel

John Isaacson

cijena: 100,00 kn

A fascinating graphic novel that details the art and science of screenprinting from inception to printed t-shirts to working in a print shop to understanding line screens, to hawking your printed wares on the street! How to build a screen, burn an image, test how things are going, pull ink, wash out screens, know what screen mesh to use, and creative ideas. It's a true joy to see the exaggerated illustrations while learning such a useful and practical craft! How to turn your home into a t-shirt factory! Essential for people who don't know how to screenprint or those a bit rusty. 

MAKING STUFF AND DOING THINGS

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

MAKING STUFF AND DOING THINGS

A collection of DIY guides to doing just about anything

Kyle Bravo

cijena: 90,00 kn

Topics include getting active, direct action, gardening, making a woodstove, solar box cooker, egg replacer, cooking ramen noodles in a coffee maker, how to make wine, homebrewing, building shacks, liberated lifestyles, squats, homeschooling, fixing a toliet etc etc. Kyle Bravo has assembled his HOW TO zines into a comprehensive book along with dozens of other instructional articles that tell you how to do...just about everything yourself. 

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

THE CHAINBREAKER BIKE BOOK

A rough guide to bicycle maintenance

Shelley Jackson

cijena: 110,00 kn

Here’s a hand-illustrated and accessible introduction to the world of bike repair! Through working at both Plan B Bike Project and French Quarter Bicycles in New Orleans, our co-authors have gathered a wealth of experience to share with would-be mechanics. The first half of this book is a complete repair manual to get you started on choosing, fixing, and riding your bike. The second half reprints all four issues of Chainbreaker zine, whose originals were destroyed in Hurricane Katrina. 

SNIMANJE KAMEROM

Uradi sam/a, DIY, razni priručnici...

SNIMANJE KAMEROM

Priručnik o snimanju i izradi amaterskih filmova

David Cheshire

cijena: 100,00 kn

Priručnik s praktičnim savjetima o svim područjima filmskog stvaralaštva, koristan i za amaterske i za prve autorske korake. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

4. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

5. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

6. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

7. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

8. THE FAILURE OF NONVIOLENCE (1 kom)

9. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

10. DIRTY ME (1 kom)

11. THE MODERN SCHOOL MOVEMENT (1 kom)

12. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

13. TRAPPED IN A SCENE (1 kom)

14. U SJENI OCVALE GLAZBE (1 kom)

15. PRIČE IZ KLITORISA (1 kom)

16. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

17. OD BACHA DO CAGEA (1 kom)

18. MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA (1 kom)

19. THE PROCESS OF ART EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL (1 kom)

20. THE LAST OF THE HIPPIES (1 kom)

21. MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA 1-3 (1 kom)

22. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

23. LEAVE ME ALONE (1 kom)

24. THE DAY THE COUNTRY DIED (1 kom)

25. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

26. RAD DAD (1 kom)

27. ANARCHISM AND EDUCATION (1 kom)

28. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

29. BURNING BRITAIN (1 kom)

30. MY BABY RIDES THE SHORT BUS (1 kom)

31. FILMSKA ENCIKLOPEDIJA I-II (1 kom)

32. IZMEĐU PUBLIKE I DRŽAVE (1 kom)

33. UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST (1 kom)

34. THE LIBERTINE READER (1 kom)

35. SEKSUALNOST NA FILMU I PORNOGRAFIJA (1 kom)

36. VJEŠTICE (1 kom)

37. NOVELE, PJESME / ESEJI / KRITIKE I FELJTONI (1 kom)

38. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

39. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

40. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

41. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

42. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

43. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

44. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

45. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

46. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

47. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

48. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

49. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

50. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

51. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

52. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

53. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

54. SUMRAK IDOLA (1 kom)

55. STRUKTURALIZAM (1 kom)

56. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

57. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

58. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

59. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

60. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

61. NAROPA (1 kom)

62. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

63. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

64. DUGOVI (1 kom)

65. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

66. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

67. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

68. O GNEVU (1 kom)

69. DRUŠTVA (1 kom)

70. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

71. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

72. ETIKA (1 kom)

73. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

74. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

75. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

76. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

77. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

78. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

79. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

80. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

81. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

82. RIJEČI I STVARI (1 kom)

83. FILOZOFIJA (1 kom)

84. UVOD U ETIKU (1 kom)

85. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

86. OSVIT (1 kom)

87. ARHIV MEDIJA (1 kom)

88. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

89. LOGIKA (1 kom)

90. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

91. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

92. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

93. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

94. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

95. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

96. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

97. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

98. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

99. PHILEBUS (1 kom)

100. IZREKE (1 kom)

101. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

102. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

103. PRELUDIJI (1 kom)

104. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

105. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

106. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

107. RATNI ZLOČINI (1 kom)

108. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

109. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

110. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

111. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

112. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

113. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

114. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

115. POLITIKA (1 kom)

116. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

117. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

118. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

119. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

120. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

121. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

122. SABRANA DJELA (1 kom)

123. BARIKADE (1 kom)

124. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

125. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

126. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

127. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

128. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

129. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

130. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

131. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

132. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

133. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

134. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

135. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

136. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

137. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

138. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

139. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

140. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

141. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

142. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

143. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

144. POSLOVI I DANI (1 kom)

145. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

146. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

147. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

148. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

149. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

150. KULTURA LAŽI (1 kom)

151. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

152. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

153. PJESME AMERIČKIH CRNACA (1 kom)

154. POEZIJA (1 kom)

155. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

156. NA SAV GLAS (1 kom)

157. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

158. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

159. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

160. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

161. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

162. REPRODUKCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (1 kom)

163. CIGANSKI ROMANSERO (1 kom)

164. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

165. ISPOVIJEST HULIGANA (1 kom)

166. PJESME / KAKO SE PRAVE STIHOVI (1 kom)

167. ANARHIZAM (1 kom)

168. POEMS FROM THE SANSKRIT (1 kom)

169. ANTOLOGIJA STARE LIRIKE GRČKE (1 kom)

170. WILDCAT (1 kom)

171. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

172. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

173. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

174. PJESME LAURI (1 kom)

175. SONETI (1 kom)

176. IZ DJELA (1 kom)

177. NEKE STVARI I OSTALO (1 kom)

178. JAMA (1 kom)

179. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

180. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

181. MEDIJI, PROPAGANDA I SISTEM (1 kom)

182. NOSTALGIJA SVJETLOSTI (1 kom)

183. PERMAKULTURA (1 kom)

184. LATINSKA POEZIJA (1 kom)

185. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

186. PJESME I ESEJI (1 kom)

187. ANARHIJA (1 kom)

188. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

189. 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA (1 kom)

190. SAVREMENA POLJSKA POEZIJA (1 kom)

191. SELECTED STORIES AND POEMS (1 kom)

192. PJESME I PJESNIČKE PROZE / ESEJI I KRITIKE, ZAPISI (1 kom)

193. BALADA O TAMNICI U READINGU (1 kom)

194. SNAGA UTOPIJE (1 kom)

195. MARE NOSTRUM (1 kom)

196. PESME (1 kom)

197. THE POEMS OF DOCTOR ZHIVAGO (1 kom)

198. IZVIRU PJESME IZ DUŠE (1 kom)

199. PAN (1 kom)

200. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

201. UKIDANJE RADA (1 kom)

202. LIRIKA (1 kom)

203. KRČMARSKA MOSKVA (1 kom)

204. BROD U BOCI (1 kom)

205. CHILDE HAROLD (1 kom)

206. ISPOVIJEST MANGUPA (1 kom)

207. KONCERT ZA 1001 BUBANJ (1 kom)

208. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

209. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

210. MAKE UP (ž) (1 kom)

211. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

212. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

213. DRVO (ž) (1 kom)

214. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

215. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

216. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

217. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

218. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

219. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

220. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

221. STOUN BUČ BLUZ (1 kom)

222. HISTORIJA PROSTITUCIJE I-II (1 kom)

223. SESTRA AUTSAJDERKA (1 kom)

224. SMRTNI GRIJESI FEMINIZMA (1 kom)

225. BAUBA - MITSKA VULVA (1 kom)

226. QUIET RUMOURS (1 kom)

227. KAKO SUZBITI SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE NA POSLU (1 kom)

228. SEXUAL POLITICS (1 kom)

229. MUŠKARCE SE NE MOŽE SILOVATI (1 kom)

230. GYNOMITE (1 kom)

231. WOMEN WHO RUN WITH THE WOLVES (1 kom)

232. VIRGINIA WOOLF'S WOMEN (1 kom)

233. ŽENSKI EROS I CIVILIZACIJA SMRTI (1 kom)

234. PROBLEMS OF WOMEN'S LIBERATION (1 kom)

235. SISTERS OF THE EXTREME (1 kom)

236. RESISTANCE BEHIND BARS (1 kom)

237. A VINDICATION OF THE RIGHTS OF WOMAN / A VINDICATION OF THE RIGHTS OF MEN (1 kom)

238. OPENING UP (1 kom)

239. RETHINKING ECOFEMINIST POLITICS (1 kom)

240. PUSSY RIOT! (1 kom)

241. SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE I ZLOSTAVLJANJE (1 kom)

242. ŽENE HRVATSKE U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI 1-2 (1 kom)

243. COUNTERTRADITIONS IN BIBLE (1 kom)

244. WOMEN & FICTION (1 kom)

245. CENTURY OF STRUGGLE (1 kom)

246. CUBAN WOMEN CONFRONT THE FUTURE (1 kom)

247. CUBAN WOMEN CONFRONT THE FUTURE (1 kom)

248. SURREALISM AND WOMEN (1 kom)

249. TO 'JOY MY FREEDOM (1 kom)

250. ANTROPOLOGIJA ŽENE (1 kom)

251. VLAST BEZ ŽENA ILI DUGI MARŠ (1 kom)

252. 20-37mm (1 kom)

253. 30-37mm (1 kom)

254. 4-37mm (1 kom)

255. 14-37mm (1 kom)

256. 1-37mm (1 kom)

257. 11-37mm (1 kom)

258. 21-37mm (1 kom)

259. 5-37mm (1 kom)

260. 15-37mm (1 kom)

261. 12-37mm (1 kom)

262. 32-37mm (1 kom)

263. 16-37mm (1 kom)

264. 26-37mm (1 kom)

265. 7-37mm (1 kom)

266. 17-37mm (1 kom)

267. 34-37mm (1 kom)

268. 8-37mm (1 kom)

269. 18-37mm (1 kom)

270. 28-37mm (1 kom)

271. 9-37mm (1 kom)

272. 29-37mm (1 kom)

273. 3-37mm (1 kom)

274. 13-37mm (1 kom)

UKUPNO: 12 588,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom