Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Seksualnost, erotika...

 

PRIČE IZ KLITORISA

Seksualnost, erotika...

PRIČE IZ KLITORISA

Pornografija s ženskog gledišta

Cherie Meatrix [ur.]

cijena: 40,00 kn

Kako spojiti feminizam i pornografiju? Jednostavno, pronađete feministkinje koje se njom bave. Upravo to je knjiga, odnosno, zbirka eseja "Priče iz klitorisa - Pornografija s ženskog gledišta". 

THE LIBERTINE READER

Seksualnost, erotika...

THE LIBERTINE READER

Eroticism and enlightenment in eighteenth-century France

edited by Michel Feher

cijena: 40,00 kn

Irresistibly charming or shamelessly deceitful, stereotypes of the "French lover" can be traced to 18th-century libertine novels, in which idle aristocrats are entirely preoccupied with their erotic life—noblemen seek to conquer the virtue of women without falling into the trap of love, while the women attempt to enjoy the pleasures of love without sacrificing their honor. 

UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST

Seksualnost, erotika...

UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST

Miljenko Muršić

cijena: 25,00 kn

Tajnu čovjekove najdublje erogenosti mogu formulirati i filozofija ili znanost, ali jedino nam erotska umjetnost može tu tajnu priopćiti u njenoj punini. Erotska/pornografska književnost nije tek afrodizijak, pomoćno sredstvo ili nadomjestak zadovoljavanja spolne potrebe. Nju je dostojno čitati zbog njena literarnog bogatstva - stilskog, morfološkog, estetskog, etičkog, misaonog. 

DIRTY ME

Seksualnost, erotika...

DIRTY ME

J. J. Savage

cijena: 25,00 kn

Jedinstveno i prilično rijetko svjedočanstvo o seksualnim postignućima naizgled sasvim običnog, prosječnog muškarca. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

2. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

3. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

4. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

5. POLITIKA (1 kom)

6. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

7. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

8. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

9. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

10. SABRANA DJELA (1 kom)

11. ARHIV MEDIJA (1 kom)

12. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

13. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

14. SUMRAK IDOLA (1 kom)

15. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

16. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

17. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

18. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

19. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

20. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

21. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

22. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

23. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

24. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

25. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

26. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

27. NOVI ESEJI (1 kom)

28. NAROPA (1 kom)

29. RATNI ZLOČINI (1 kom)

30. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

31. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

32. POSLOVI I DANI (1 kom)

33. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

34. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

35. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

36. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

37. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

38. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

39. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

40. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

41. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

42. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

43. DUGOVI (1 kom)

44. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

45. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

46. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

47. O GNEVU (1 kom)

48. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

49. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

50. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

51. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

52. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

53. BARIKADE (1 kom)

54. ETIKA (1 kom)

55. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

56. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

57. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

58. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

59. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

60. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

61. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

62. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

63. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

64. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

65. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

66. RIJEČI I STVARI (1 kom)

67. UVOD U ETIKU (1 kom)

68. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

69. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

70. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

71. OSVIT (1 kom)

72. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

73. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

74. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

75. LOGIKA (1 kom)

76. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

77. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

78. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

79. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

80. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

81. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

82. KULTURA LAŽI (1 kom)

83. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

84. PHILEBUS (1 kom)

85. IZREKE (1 kom)

86. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

87. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

88. PRELUDIJI (1 kom)

89. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

90. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

91. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

92. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

93. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

94. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

95. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

96. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

97. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

98. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

99. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

100. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

101. STRUKTURALIZAM (1 kom)

102. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

103. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

104. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

105. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

106. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

107. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

108. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

109. DRUŠTVA (1 kom)

110. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

111. FILOZOFIJA (1 kom)

112. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

113. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

114. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

115. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

116. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

117. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

118. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

119. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

120. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

121. STRUKTURALIZAM (1 kom)

122. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

123. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

124. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

125. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

126. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

127. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

128. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

129. DRUŠTVA (1 kom)

130. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

131. FILOZOFIJA (1 kom)

132. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

133. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

134. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

135. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

136. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

137. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

138. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

139. SMOJE (1 kom)

140. RAZGOVORI S KRLEŽOM (1 kom)

141. PISMA IZ ZATVORA (1 kom)

142. S KRLEŽOM IZ DANA U DAN I-IV (1 kom)

143. BAKUNJIN (1 kom)

144. ZAPATA OF MEXICO (1 kom)

145. PUTOVANJE JEDNOG PRIRODOSLOVCA OKO SVIJETA 1-2 (1 kom)

146. JANKO POLIĆ KAMOV (1 kom)

147. MALCOM X (1 kom)

148. TRAMPA SVESTI (1 kom)

149. 5-37mm (1 kom)

150. 35-37mm (1 kom)

151. 27-37mm (1 kom)

152. 17-37mm (1 kom)

153. 34-37mm (1 kom)

154. 3-37mm (1 kom)

155. 23-37mm (1 kom)

156. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

157. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

158. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

159. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

160. NOVELE, PJESME / ESEJI / KRITIKE I FELJTONI (1 kom)

161. SNEG I LED (1 kom)

162. PRVI LJUDI NA MJESECU (1 kom)

163. DNEVNIK O MINOTAURU (1 kom)

164. VREMENSKI STROJ (1 kom)

165. DRVO ŽIVOTA (torba) (1 kom)

166. MUHA (torba) (1 kom)

167. PČELA (torba) (1 kom)

168. LUBANJA (torba) (1 kom)

169. RAZLIVENI KIŠOBRAN (torba) (1 kom)

UKUPNO: 7 127,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom