Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Seksualnost, erotika...

 

PRIČE IZ KLITORISA

Seksualnost, erotika...

PRIČE IZ KLITORISA

Pornografija s ženskog gledišta

Cherie Meatrix [ur.]

cijena: 40,00 kn

Kako spojiti feminizam i pornografiju? Jednostavno, pronađete feministkinje koje se njom bave. Upravo to je knjiga, odnosno, zbirka eseja "Priče iz klitorisa - Pornografija s ženskog gledišta". 

THE LIBERTINE READER

Seksualnost, erotika...

THE LIBERTINE READER

Eroticism and enlightenment in eighteenth-century France

edited by Michel Feher

cijena: 40,00 kn

Irresistibly charming or shamelessly deceitful, stereotypes of the "French lover" can be traced to 18th-century libertine novels, in which idle aristocrats are entirely preoccupied with their erotic life—noblemen seek to conquer the virtue of women without falling into the trap of love, while the women attempt to enjoy the pleasures of love without sacrificing their honor. 

UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST

Seksualnost, erotika...

UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST

Miljenko Muršić

cijena: 25,00 kn

Tajnu čovjekove najdublje erogenosti mogu formulirati i filozofija ili znanost, ali jedino nam erotska umjetnost može tu tajnu priopćiti u njenoj punini. Erotska/pornografska književnost nije tek afrodizijak, pomoćno sredstvo ili nadomjestak zadovoljavanja spolne potrebe. Nju je dostojno čitati zbog njena literarnog bogatstva - stilskog, morfološkog, estetskog, etičkog, misaonog. 

DIRTY ME

Seksualnost, erotika...

DIRTY ME

J. J. Savage

cijena: 25,00 kn

Jedinstveno i prilično rijetko svjedočanstvo o seksualnim postignućima naizgled sasvim običnog, prosječnog muškarca. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

2. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

3. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

4. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

5. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

6. ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI (1 kom)

7. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

8. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

9. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

10. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

11. RAD (1 kom)

12. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

13. ANARHIJA (1 kom)

14. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

15. ANARHIJA I KRŠĆANSTVO (1 kom)

16. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

17. THE FAILURE OF NONVIOLENCE (1 kom)

18. PODZEMNA RUSIJA (1 kom)

19. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

20. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

21. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

22. FILMSKA ENCIKLOPEDIJA I-II (1 kom)

23. IZMEĐU PUBLIKE I DRŽAVE (1 kom)

24. SEKSUALNOST NA FILMU I PORNOGRAFIJA (1 kom)

25. FILOSOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

26. NARODNE DRAME, POSLOVICE I ZAGONETKE (1 kom)

27. NOVIJA FILOZOFIJA ZAPADA (1 kom)

28. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

29. POLICAJCI DUHA (1 kom)

30. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

31. OSVIT (1 kom)

32. KAD JE BIO JULI (1 kom)

33. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

34. ANTIHRIST (1 kom)

35. POGLEDAJ SVOJE RUKE (1 kom)

36. FRANCUSKA PROSVJETITELJSKA FILOZOFIJA (1 kom)

37. NAROPA (1 kom)

38. TIŠINA (1 kom)

39. BITAK I LJUBAV (1 kom)

40. RASPRAVA O PORIJEKLU I OSNOVAMA NEJEDNAKOSTI MEĐU LJUDIMA / DRUŠTVENI UGOVOR (1 kom)

41. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

42. OBITELJSKI ALBUM (1 kom)

43. OGNJEVI I RUŽE (1 kom)

44. MERILA VREMENA (1 kom)

45. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

46. URBANOMIJA (1 kom)

47. RODU O JEZIKU (1 kom)

48. BEZ GLAGOLA (1 kom)

49. MARKSIZAM I MUSLIMANSKI SVIJET (1 kom)

50. SUMRAK IDOLA (1 kom)

51. VITEZ SLAVONSKE RAVNI (1 kom)

52. OTAC (1 kom)

53. KRITIČKA TEORIJA DRUŠTVA (1 kom)

54. RAZBIJANJE (1 kom)

55. NARODNE PRIPOVIJETKE (1 kom)

56. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

57. BILJEŠKA O PISCU (1 kom)

58. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

59. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

60. PISA. POVRATAK (1 kom)

61. RELIGIJA I PROFIT (1 kom)

62. CRNO CRVENO (1 kom)

63. MEDITERANSKI BREVIJAR (1 kom)

64. ZERO (1 kom)

65. MOJ BEOGRADSKI DNEVNIK (1 kom)

66. KUDILJA I VRETENO (1 kom)

67. TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA (1 kom)

68. RJEČNIK TIJELA (1 kom)

69. KRILATI KONJANIK (1 kom)

70. FILOZOFIJA U TRAGIČNOM RAZDOBLJU GRKA (1 kom)

71. ON POETRY AND STYLE (1 kom)

72. PRAGMATIZAM (1 kom)

73. A (1 kom)

74. PROSTITUCIJA U JUGOSLAVIJI (1 kom)

75. DIJALOZI (1 kom)

76. MOJ ŽIVOT JE NOVI VAL (1 kom)

77. MIRISI, ZLATO I TAMJAN (1 kom)

78. THE BIRTH OF TRAGEDY AND THE GENEALOGY OF MORALS (1 kom)

79. ZAČARANA ČAROBNICA (1 kom)

80. SELJAČKA BUNA / THE PEASANT REBELLION (1 kom)

81. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU OD DICKENSA DO ORWELLA (1 kom)

82. PJESME I ESEJI (1 kom)

83. SUMRAK IDOLA (1 kom)

84. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

85. POGLED MALOUMNOG (1 kom)

86. GORSKI VIJENAC (1 kom)

87. RIJEČ I SLIKA (1 kom)

88. EROTIZAM I KNJIŽEVNOST (1 kom)

89. O KNJIŽEVNOSTI I UMETNOSTI (1 kom)

90. SMRT TRAGEDIJE (1 kom)

91. KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST (1 kom)

92. UNUTARNJI RUKOPIS (1 kom)

93. RUSKI FORMALIZAM I KNJIŽEVNA ISTORIJA (1 kom)

94. MIT, NACIJA I KNJIŽEVNOST (1 kom)

95. ELIZABETHAN DRAMATISTS (1 kom)

96. KRITIKE (1 kom)

97. POVIJEST SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI I-VII (1 kom)

98. THE HERITAGE OF SYMBOLISM (1 kom)

99. AFRIČKA KNJIŽEVNOST DVADESETOG STOLJEĆA (1 kom)

100. RAZGOLIĆENJE KNJIŽEVNE ZBILJE (1 kom)

101. STRUKTURA MODERNE LIRIKE (1 kom)

102. PROBLEMI MODERNE KRITIKE (1 kom)

103. HRVATSKA KNJIŽEVNA AVANGARDA (1 kom)

104. STRANI PISCI (1 kom)

105. FONETIKA KNJIŽEVNOSTI (1 kom)

106. MILAN MARJANOVIĆ - KRITIČAR MODERNE (1 kom)

107. MIT O AVANGARDI I MIT O DEKADENCIJI (1 kom)

108. THE LIBERTINE READER : EROTICISM AND ENLIGHTENMENT IN 18th CENTURY FRANCE (1 kom)

109. NA IZVORIMA PJESNIŠTVA (1 kom)

110. IZABRANA DJELA (1 kom)

111. LITERARY NEW YORK (1 kom)

112. KNJIŽEVNI PORTRETI (1 kom)

113. THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE (1 kom)

114. IZNENADA GROMADA PONORA, SADE (1 kom)

115. ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA U MARXA (1 kom)

116. RUKE AZAZELOVE (1 kom)

117. ŠTO JE MUŠKARAC BEZ BRKOVA (1 kom)

118. ODRONSKE POREDBE (1 kom)

119. ANTOLOGIJA FILOZOFSKIH TEKSTOVA S PREGLEDOM POVIJESTI FILOZOFIJE (1 kom)

120. DRVO NASRED SVIJETA (1 kom)

121. GRINGO (1 kom)

122. GRADITELJ SVRATIŠTA (1 kom)

123. DIJALEKTIKA PRIRODE (1 kom)

124. OVO BI MOGAO BITI VAŠ SREĆAN DAN (1 kom)

125. POHVALA ULICI (1 kom)

126. LJUBAVI NA CRNOM BARŠUNU (1 kom)

127. IZREKE (1 kom)

128. RADNJA I OBJAŠNJENJE (1 kom)

129. ŠUM KRILA, ŠUM VODE (1 kom)

130. KOAN (1 kom)

131. TRADICIJA METAFIZIKE (1 kom)

132. O TEBI MENI MORU (1 kom)

133. PISAC I PRINCEZA (1 kom)

134. ČAGALJ (1 kom)

135. OBILJE I NASILJE (1 kom)

UKUPNO: 5 676,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom