Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: (Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

 

PRAGMATIZAM

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

PRAGMATIZAM

C. S. Peirce

cijena: 30,00 kn

U povijesti filozofije je William James ostao zapamćen kao glavni autor pragmatizma, a upravo je Charles Sander Peirce, američki filozof i znanstvenik, bio začetnik ovog filozofskog pravc 

COLUMBUS AND OTHER CANNIBALS

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

COLUMBUS AND OTHER CANNIBALS

Jack Forbes

cijena: 70,00 kn

Celebrated American Indian thinker Jack Forbes' Columbus and Other Cannibals was one of the founding texts of the anti-civilization movement when it was first published in 1978. His history of terrorism, genocide and ecocide told from a Native American point of view has inspired some of the most influential activists for decades. Frighteningly, his radical critique of the modern civilized lifestyle is more relevant today than ever before. This update edition includes a new preface by the author and an introduction by Derrick Jensen. 

TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

TAKO JE GOVORIO ZARATUSTRA

Friedrich Nietzsche

cijena: 60,00 kn

Tako je govorio Zaratustra (njem. Also sprach Zarathustra) je djelo njemačkoga filozofa Friedricha Nietzschea, nastalo između 1883. 1885., a koje govori o starom proroku koji se spušta sa svoje planine medu narod iz želje da nauči nešto od njih i da narodu podari svoje znanje. Prilikom spuštanja u selo nailazi na razne ljude od kojih doznaje njihove tajne. 

SALEM POSSESSED

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

SALEM POSSESSED

The social origins of witchcraft

Paul Boyer & Stephen nissenbaum

cijena: 40,00 kn

The stark immediacy of what happened in 1692 has obscured the complex web of human passion which had been growing for more than a generation before building toward the climactic witch trials. Salem Possessed explores the lives of the men and women who helped spin that web and who in the end found themselves entangled in it. 

PARTIZANSKO RATOVANJE I REVOLUCIJA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

PARTIZANSKO RATOVANJE I REVOLUCIJA

Izabrani radovi

Ernesto Che Guevara

cijena: 40,00 kn

Knjiga sadrži zbirku radova Che Guevare iz vojnog područja u kojima se iznose njegovi pogledi na način vođenja partizanskog rata i ulogu gerilske oružane borbe u revoluciji na Kubi i u Latinskoj Americi. Knjiga ima dva dijela: prvi, priručnik "Partizansko (gerilsko) ratovanje" - sistematizirano iskustvo partizanske (gerilske) borbe u kubanskoj revoluciji od 1956. do 1959. godine; i drugi - izabrani članci i govori o partizanskom ratovanju i revoluciji, uključujući i mjesečne zaključke iz njegovog "Bolivijskog dnevnika" te bibliografiju svih njegovih objavljenih radova. 

O IDOLIMA I IDEALIMA

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

O IDOLIMA I IDEALIMA

Evald Vasiljević Iljenkov

cijena: 35,00 kn

Knjiga O idolima i idealima želi biti "popularna", "didaktična" pa je mjestimično zaodjenuta u kolokvijalnu, dijalošku formu, ali ona pokreće krajnje složena i "teška" pitanjakoja zaokupljaju kako suvremene društvene znanosti, tako i socijalno - političke pokretei pojedince u svakodnevnoj "životnoj praksi". 

GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE 8

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

GODIŠNJAK ZA POVIJEST FILOZOFIJE 8

grupa autora

cijena: 30,00 kn

Broj stranica: 214
Izdavač: Odjel za povijest filozofije 

(Anti)imperijalizam/(Post)kolonijalizam

Davor Rodin

cijena: 35,00 kn

Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu autor raspravlja s tezama Hegelove filozofije prava, u drugom inzistira na razumijevanju Marxovih teza dok u trećem obrađuje probleme postmoderne. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

3. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

4. ŽIVJELA REVOLUCIJA (1 kom)

5. PAKET KNJIGA ŠTO ČITAŠ? (1 kom)

6. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

7. KAKO POTROŠITI SVIJET (1 kom)

8. THE FAILURE OF NONVIOLENCE (1 kom)

9. IŠTIPANA HARTIJA (1 kom)

10. DIRTY ME (1 kom)

11. THE MODERN SCHOOL MOVEMENT (1 kom)

12. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

13. TRAPPED IN A SCENE (1 kom)

14. U SJENI OCVALE GLAZBE (1 kom)

15. PRIČE IZ KLITORISA (1 kom)

16. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

17. OD BACHA DO CAGEA (1 kom)

18. MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA (1 kom)

19. THE PROCESS OF ART EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL (1 kom)

20. THE LAST OF THE HIPPIES (1 kom)

21. MUZIČKA ENCIKLOPEDIJA 1-3 (1 kom)

22. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

23. LEAVE ME ALONE (1 kom)

24. THE DAY THE COUNTRY DIED (1 kom)

25. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

26. RAD DAD (1 kom)

27. ANARCHISM AND EDUCATION (1 kom)

28. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

29. BURNING BRITAIN (1 kom)

30. MY BABY RIDES THE SHORT BUS (1 kom)

31. FILMSKA ENCIKLOPEDIJA I-II (1 kom)

32. IZMEĐU PUBLIKE I DRŽAVE (1 kom)

33. UVOD U EROTSKU KNJIŽEVNOST (1 kom)

34. THE LIBERTINE READER (1 kom)

35. SEKSUALNOST NA FILMU I PORNOGRAFIJA (1 kom)

36. VJEŠTICE (1 kom)

37. NOVELE, PJESME / ESEJI / KRITIKE I FELJTONI (1 kom)

38. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

39. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

40. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

41. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

42. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

43. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

44. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

45. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

46. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

47. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

48. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

49. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

50. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

51. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

52. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

53. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

54. SUMRAK IDOLA (1 kom)

55. STRUKTURALIZAM (1 kom)

56. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

57. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

58. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

59. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

60. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

61. NAROPA (1 kom)

62. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

63. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

64. DUGOVI (1 kom)

65. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

66. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

67. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

68. O GNEVU (1 kom)

69. DRUŠTVA (1 kom)

70. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

71. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

72. ETIKA (1 kom)

73. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

74. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

75. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

76. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

77. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

78. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

79. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

80. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

81. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

82. RIJEČI I STVARI (1 kom)

83. FILOZOFIJA (1 kom)

84. UVOD U ETIKU (1 kom)

85. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

86. OSVIT (1 kom)

87. ARHIV MEDIJA (1 kom)

88. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

89. LOGIKA (1 kom)

90. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

91. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

92. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

93. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

94. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

95. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

96. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

97. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

98. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

99. PHILEBUS (1 kom)

100. IZREKE (1 kom)

101. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

102. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

103. PRELUDIJI (1 kom)

104. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

105. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

106. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

107. RATNI ZLOČINI (1 kom)

108. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

109. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

110. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

111. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

112. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

113. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

114. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

115. POLITIKA (1 kom)

116. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

117. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

118. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

119. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

120. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

121. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

122. SABRANA DJELA (1 kom)

123. BARIKADE (1 kom)

124. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

125. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

126. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

127. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

128. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

129. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

130. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

131. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

132. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

133. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

134. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

135. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

136. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

137. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

138. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

139. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

140. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

141. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

142. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

143. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

144. POSLOVI I DANI (1 kom)

145. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

146. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

147. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

148. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

149. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

150. KULTURA LAŽI (1 kom)

151. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

152. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

153. PJESME AMERIČKIH CRNACA (1 kom)

154. POEZIJA (1 kom)

155. SUVERENITET POTREBA (1 kom)

156. NA SAV GLAS (1 kom)

157. LJUDI IZ TELEVIZORA (1 kom)

158. ANARHIZAM I NASILJE (1 kom)

159. MOJE PUTOVANJE S ARISTOTELOM KROZ ANARHISTIČKU UTOPIJU (1 kom)

160. OSOBNA REVOLUCIONARNA TEORIJA (1 kom)

161. ZAŠTO NISAM PRIMITIVIST (1 kom)

162. REPRODUKCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (1 kom)

163. CIGANSKI ROMANSERO (1 kom)

164. KAKO NENASILJE ŠTITI DRŽAVU (1 kom)

165. ISPOVIJEST HULIGANA (1 kom)

166. PJESME / KAKO SE PRAVE STIHOVI (1 kom)

167. ANARHIZAM (1 kom)

168. POEMS FROM THE SANSKRIT (1 kom)

169. ANTOLOGIJA STARE LIRIKE GRČKE (1 kom)

170. WILDCAT (1 kom)

171. ANARHISTIČKA TENZIJA / KRITIKA SINDIKALIZMA / ORUŽANA RADOST (1 kom)

172. Buffy - anarhosindikalistkinja (1 kom)

173. ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PJESNIŠTVA OD POČETAKA DO DANAS (1 kom)

174. PJESME LAURI (1 kom)

175. SONETI (1 kom)

176. IZ DJELA (1 kom)

177. NEKE STVARI I OSTALO (1 kom)

178. JAMA (1 kom)

179. ZELENI ALATI ZA ODRŽIVU REVOLUCIJU (1 kom)

180. ANARHIJA JE MOGUĆA (1 kom)

181. MEDIJI, PROPAGANDA I SISTEM (1 kom)

182. NOSTALGIJA SVJETLOSTI (1 kom)

183. PERMAKULTURA (1 kom)

184. LATINSKA POEZIJA (1 kom)

185. ČETVRTI SVJETSKI RAT / DRUGAČIJI SVIJET JE MOGUĆ! (1 kom)

186. PJESME I ESEJI (1 kom)

187. ANARHIJA (1 kom)

188. ANARHISTIČKA IDEJA (1 kom)

189. 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA (1 kom)

190. SAVREMENA POLJSKA POEZIJA (1 kom)

191. SELECTED STORIES AND POEMS (1 kom)

192. PJESME I PJESNIČKE PROZE / ESEJI I KRITIKE, ZAPISI (1 kom)

193. BALADA O TAMNICI U READINGU (1 kom)

194. SNAGA UTOPIJE (1 kom)

195. MARE NOSTRUM (1 kom)

196. PESME (1 kom)

197. THE POEMS OF DOCTOR ZHIVAGO (1 kom)

198. IZVIRU PJESME IZ DUŠE (1 kom)

199. PAN (1 kom)

200. REDEFINIRANJE NAŠIH ODNOSA (1 kom)

201. UKIDANJE RADA (1 kom)

202. LIRIKA (1 kom)

203. KRČMARSKA MOSKVA (1 kom)

204. BROD U BOCI (1 kom)

205. CHILDE HAROLD (1 kom)

206. ISPOVIJEST MANGUPA (1 kom)

207. KONCERT ZA 1001 BUBANJ (1 kom)

208. JOY DIVISION (ž) (1 kom)

209. KAZETOFONI (ž) (1 kom)

210. MAKE UP (ž) (1 kom)

211. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

212. GOVERNMENT (ž) (1 kom)

213. DRVO (ž) (1 kom)

214. JOLLY ROGER (ž) (1 kom)

215. ZAPATISTI (ž) (1 kom)

216. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

217. PRIRUČNIK ZA GRADNJU KUĆA OD BALA SLAME (1 kom)

UKUPNO: 10 835,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom