Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Filozofija, sociologija, antropologija...

 

SPINOZA AND OTHER HERETICS

Filozofija, sociologija, antropologija...

SPINOZA AND OTHER HERETICS

The adventures of immanence

Yirmiyahu Yovel

cijena: 40,00 kn

This ambitious study presents Baruch Spinoza (1632-1677) as the most outstanding and influential thinker of modernity--and examines the question of whether he was the "first secular Jew." A number-one bestseller in Israel, Spinoza and Other Heretics is made up of two volumes--The Marrano of Reason and The Adventures of Immanence. Yirmiyahu Yovel shows how Spinoza grounded a philosophical revolution in a radically new principlethe philosophy of immanence, or the idea that this world is all there is--and how he thereby anticipated secularization, the Enlightenment, the disintegration of ghetto life, and the rise of natural science and the liberal-democratic state. 

CONQUEST OF VIOLENCE

Filozofija, sociologija, antropologija...

CONQUEST OF VIOLENCE

The Gandhian Philosophy of Conflict

Joan V. Bondurant

cijena: 40,00 kn

When Mahatma Gandhi died in 1948 by an assassin's bullet, the most potent legacy he left to the world was the technique of satyagraha (literally, holding on to the Truth). His experiments with Truth were far from complete at the time of his death, but he had developed a new technique
for effecting social and political change through the constructive conduct of conflict: Gandhian satyagraha had become eminently more than passive resistance or civil disobedience By relating what Gandhi said to what he did and by examining instances of satyagraha led by others, this book abstracts from the Indian experiments those essential elements that constitute the Gandhian technique. It explores, in terms familiar to the Western reader, its distinguishing characteristics and its far-reaching implications for social and political philosophy. 

IZREKE

Filozofija, sociologija, antropologija...

IZREKE

Konfucije

cijena: 25,00 kn

Konfuciije, najzagonetnija ličnost stare Kine. Iz Izreka se vidi da je bio veliki moralist i savjetnik vladara, a također se može zaključiti da je teio uspostaviti red i zakonitosti u jednom dosta kaotičnom svijetu. 

FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA

G. W. F. Hegel

cijena: 35,00 kn

U ovom djelu Hegel, podučavajući studente i gimnazijske đake, vrlo pristupačnim jezikom, daje skračeni uvid u sva svoja propovijedanja, odnosno praktično misli - filozofski misli, postavlja suštinska, jednostavna pitanjapravnomoralne prirode. 

RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA

Io

cijena: 0,00 kn

Iz sadržaja knjige: Rene Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz.... 

RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA

I odabrani tekstovi filozofa

Milan Kangrga

cijena: 50,00 kn

Iz sadržaja knjige: Rene Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz.... 

PORIJEKLO RELIGIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

PORIJEKLO RELIGIJE

Lucien Henry

cijena: 30,00 kn

Šta je religija (Ideloški karakter religije, Socijalni korijeni religije...), Primitivna religija ( Primitivno društvo, Buržoaske teroije o primitivnoj religiji, Primitivna religija i univerzalne religije...), Nastanak kršćanstva (Propadanje antičkog svijeta, Primitivno kršćanstvo, Pogrešne teroije o primitivnom kršćanstvu...), Isus (Mitolozi i historcisti, Isus u literaturi, Da li je Isus historijska osoba...). 

KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU

Herbert Marcuse

cijena: 40,00 kn

Herbert Marcuse diskutira sa studentima i profesorima Zapadnog Berlina, na slobodnom berlinskom sveučilištu... 

NAROPA

Filozofija, sociologija, antropologija...

NAROPA

cijena: 30,00 kn

"Učenje Narope (1016. - 1100.), tiho i nenametljivo, u prostorima budizma, obezbeđuje sebi trajno prisustvo, ne samo čudesnom dubinom no i lepotom iskazivanja. Pomoću snage što potiče od prirodnih spoljnih i unutrašnjih okolnosti, posredstvom putanja, pokretljivosti i stvaralačke potencijalnosti, koja je po sebi neuništiva, cilj je ovog učenja da se dobro uveća." 

SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA

Edward Evan Evans-Pritchard

cijena: 40,00 kn

Socijalna antropologija - prošlost i sadašnjost, Frejzer, Levi-Bril, Mos, Malinovski, Redklif-Braun, Religija i antropolozi, Religija i istorija... Izdanje sjajne biblioteke XX vek. 

SUMRAK IDOLA

Filozofija, sociologija, antropologija...

SUMRAK IDOLA

Friedrich Nietzsche

cijena: 40,00 kn

Nietzcheova knjiga koja upravo na veoma impresivan i literaran način govori o zahtjevu prevrednovanja svih vrijednosti i građanskih normi. Osnovna teza kojom zasjenjuje mnoge sunarodnjake i suvremenjake je da je svakidašnjica ustvari sumrak svih etičkih normi i vrijednosti, tako da je u naslovu sadržana i sama teza djela. 

OSVIT

Filozofija, sociologija, antropologija...

OSVIT

Friedrich Nietzsche

cijena: 25,00 kn

 "U ovoj knjizi čoveknalazi na poslu "podzemnika", bušača, kopača, podrivača. Čovek ga vidi, pod pretpostavkom da ima očiza takav dubinski rad, kako lagano, smišljeno s blagom neumoljivošću kroči napred, kako se ne bi odveć pojavljivala preka potreba koju sa sobom donosi svako dugo lišavanje svetlosti i vazduha; čovek bi njega samog pri njegovom mračnom poslu mogao nazvati srećnim. Ne čini lil se da ga vodi  neka vera, da ga obeštećuje nekakva uteha? Da moda hoće da ima svoju sopstvenu dugu tamu, nešto svoje nerazumljivo, iskrivljeno, zagonetno, jer zna šta će i on imati: svoje sopstveno jutro, svoje sopstveno izbavljenje, svoji sopstvenu zoru? ...Izvesno je da će se on vratiti: ne pitajte ga šta želi tamo dole, on će vam to već sam reći, taj prividni Trofonije i podzemnik, tek kada opet "postane čovek". Čovek se temeljno obuči od ćutanja kad je tako dugo - kao on - bio krtica, usamljen..."

(iz predgovora) 

HODOČASNIK OBLAKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

HODOČASNIK OBLAKA

cijena: 30,00 kn

Kineski mislioci, pjesnici i esejisti, iz vremena dinastije Ming, koji su u ovoj knjizi zastupljeni, obilježavaju svojim pjesmama i esejima veliki procvat poezije, estetike i umjetnosti općenito u tadašnjoj Kini. 

AN ESSAY ON LIBERATION

Filozofija, sociologija, antropologija...

AN ESSAY ON LIBERATION

Herbert Marcuse

cijena: 30,00 kn

An Essay on Liberation is a 1969 book by Frankfurt School philosopher Herbert Marcuse. 

KULTURA LAŽI

Filozofija, sociologija, antropologija...

KULTURA LAŽI

Antipolitički eseji

Dubravka Ugrešić

cijena: 64,00 kn

Izjednačujući moralnu i političku odgovornost, autorica u ovoj zbirci, kako ih je sama nazvala, antipolitičkih eseja, kritički preispituje duhovnu bijedu nacionalističkih projekata, koje su mnogi intelektualci izravno ili neizravno, šutnjom, poduprli i tako bili djelatnim čimbenikom društvenih kriza i zastrašujućih ratnih zbivanja na području bivše Jugoslavije. 

BARIKADE

Filozofija, sociologija, antropologija...

BARIKADE

Boris Buden

cijena: 64,00 kn

Zbirka tekstova arkzinovog urednika, većim dijelom ranije objavljenih kao kolumna Blut und Buden u Arkzinu od 1994 - 1996. Drugo izdanje te prve arkzinove knjige obogaćeno je novim tekstovima o novim momentima hrvatske stvarnosti. 

SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE

Slavoj Žižek

cijena: 104,00 kn

U mješavini lakanovske psihoanalize i marksističke tradicije, koristeći primjere iz pop kulture i visoke teorije kako bi rasvijetlili jedni druge, Žižekov rad svjedoči o činjenici da su daleko radikalnije od raznih postmodernih sofista Kant, Hegel i Marx doista naši suvremenici. 

KOLIKO FAŠIZMA?

Filozofija, sociologija, antropologija...

KOLIKO FAŠIZMA?

Rastko Močnik

cijena: 65,00 kn

Briljantna studija jednog od vodećih slovenskih sociologa o suvremenom slovenskom fašizmu, korisna i primjenjiva na čitavom post-yu prostoru. Močnikov teorijski konstrukt govori o dva fenomena: mogućnosti uspona ekstremne desnice i mogućnosti fašizacije vladajuće kulture. 

ARHIV MEDIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

ARHIV MEDIJA

Agentur Bilwet

cijena: 64,00 kn

Ključno djelo suvremene medijske teorije. Nizozemska grupa Agentur BILWET spekulira o društvenim implikacijama medija. Knjiga je kompilacija nizozemskog, njemačkog i engleskog izdanja s posebnim predgovorom za domaću publiku. 

NIKADA NISMO BILI MODERNI

Filozofija, sociologija, antropologija...

NIKADA NISMO BILI MODERNI

Ogled iz simetrične antropologije

Bruno Latour

cijena: 72,00 kn

Na četvrtoj stranici svojih dnevnih novina čitam da rezultati mjerenja iznad Antarktika ove godine nisu dobri: rupa u ozonskome sloju opasno se povećava. Čitajući dalje, prelazim sa stručnjaka atmosferske kemije na direktore Atochema i Monsanta, koji preinačuju svoje proizvodne lance, zamjenjujući bezazlene fluorklorugljike, optužene za zločin protiv ekosfere. Nekoliko odlomaka dalje, šefovi velikih industrijskih zemalja miješaju se u kemiju, hladnjake, raspršivače i inertne plinove. Ali na dnu stupca, evo meteorologa koji se više ne slažu s kemičarima i govore o cikličkim promjenama. Odjednom industrijalci više ne znaju što da rade. Okrunjene glave također oklijevaju. Treba li čekati? Je li već prekasno? Nešto dalje, umrješale su se zemlje trećega svijeta i ekolozi koji govore o međunarodnim ugovorima, pravu budućih naraštaja, pravu na razvoj i o moratorijima. 

ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE

Dell Hymes

cijena: 30,00 kn

Autor se bavi temama sociolingvistike i komunikologije odnosno etnografijom govorenja tj. komunikacije. 

FIDEL CASTRO I RELIGIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

FIDEL CASTRO I RELIGIJA

Frei Betto

cijena: 30,00 kn

Zamisao o ovom djelu javila mi se 1979. godine. Svom voljenom kumu i izdavaču Eniju Silveiri izložio sam bio zamisao o knjizi koja bi za naslov imala Vjeru u socijalizmu. Njezino je ostvarenje zahtijevalo put u socijalističke zemlje, kako bih stupio u doticaj s kršćanskim zajednicama što žive u materijalističkom, odnosno ateističkom društvenom poretku. Najzad su me nebrojeni poslovi odvraćali od te ideje, između ostalog i zato što je njezina provedba odveć skupo stajala.
Neposredno nakon pobjede sandinističke revolucije, pastoralni centri koji djeluju u Nikaragvi uputili su mi poziv da vodim susrete i duhovne vježbe, navlastito sa seljacima. Putovao sam tom zemljom dva do tri puta godišnje da bih potaknuo na duhovna predahnuća, održao tečajeve iz biblijske inicijacije i pripomogao kršćanskim zajednicama u ostvarivanju vjerskog i političkog kompromisa. Pod pokroviteljstvom Centra za odgoj i agrarno unapređenje (ČEPA) sačinio sam program za sedam pastoralnih susreta u El Cruceru, s gorštacima Diriambe. Na tim sam se putovanjima približio svećenicima što rade u službi narodnog režima Nikaragve. Pozvan sam bio da 19. srpnja 1980. službeno pribivam komemoracijama u povodu prve godišnjice revolucije. Noću tog istog dana, otac Miguel D'Escoto, ministar za vanjske poslove, doveo me u kuću Sergija Ramireza, sadašnjeg potpredsjednika republike. Tada sam zapravo po prvi puta razgovarao s Fidelom Castrom, kojeg sam bio onog jutra vidio na narodnom zboru kada je držao govor. 

OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Edward Sapir

cijena: 35,00 kn

Studije poznatog lingvista i antropologa Edwarda Sapira. Predgovor napisao Ranko Bugarski. Drugo, dopunjeno izdanje, također objavljeno u biblioteci XX vek. 

BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM

Bruno Rizzi

cijena: 20,00 kn

Rizzi se bavi istraživanjem zbilje "realnog socijalizma", ponajprije Sovjetskog saveza. Nasuprot pravnim deklaracijama o ragulaciji vlasništva, prema kojima izlazi da je sovjetsko društvo besklasno, Rizzi zastupa tezu o klasnom karakteru tog društva. Riječ je, kaže on, o novom tipu društva u kojem birokracija dominira nad radnicima. 

POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA

Branko Horvat

cijena: 80,00 kn

Za svoju knjigu Politička ekonomija socijalizma Brankpo Horvat je dobio nominaciju za Nobelovu nagradu od strane Američkog društva ekonomista. Knjiga je svoje prvo izdanje doživjela na engleskom jeziku i bila proglašena knjigom godine u SAD-u. 

ANTOLOGIJA RADIO ESEJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

ANTOLOGIJA RADIO ESEJA

cijena: 20,00 kn

Zbornik objavljen 1966. godine, neki od autora i tekstova zastupljnih u zborniku su: Lewis Mumford: Mehanička rutina, Julian Huxley: Čovjekova jedinstvenost, Theodor W. Adorno: Onih dvadeset godina, Predrag Matvejević: Portret Nathalie Sarraute ili o sudbini psihologije u suvremenom romanu... I mnogi drugi... 

LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM

Louis-Jean Calvet

cijena: 20,00 kn

Još jedno zanimljivo izdanje biblioteke XX vek koje se bavi jezikom i kolonizacijom, utjecajem kolonizacije na jezik, posuđenicama, interpretacijama, ali i jeziku kao obliku otpora... 

JEZIK I LINGVISTIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

JEZIK I LINGVISTIKA

Ranko Bugarski

cijena: 40,00 kn

Ranko Bugarski u ovoj knjizi razmatra niz problema vezanih uz jezik i odnos prema, primjerice, vremenu, pisanju i slično. Drugo, dopunjeno izdanje. 

ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE

Herbert Marcuse

cijena: 45,00 kn

Jedno od najpoznatijih djela velikog filozofa. Ovdje je riječ o prvom domaćem izdanju, knjiga je u odličnom stanju, tvrdi uvez, ovitak je u vrlo dobrom stanju, što je rijetko. 

FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE

Jean-Paul Sartre

cijena: 40,00 kn

Velikim je misliocima općenito svojstveno da utiskuju dubok pečat svome vremenu i da iza sebe ostavljaju djela u kojima se magistralna pitanja, stremljenja i protuslovlja tog vremena promišljaju do njihovih krajnjih historijskih konzekvencija. Među misliocima takvog ranga nedvojbeno je i francuski filozof i pisac Jean-Paul Sartre. 

AN ESSAY ON LIBERATION

Filozofija, sociologija, antropologija...

AN ESSAY ON LIBERATION

Herbert Marcuse

cijena: 30,00 kn

Herbert Marcuse u svom Eseju o oslobođenju, vjerojatno jednom od najutjecajnih tekstova koje je objavio, govori o revoluciji koja mora biti sveobuhvatna, dakle, ne samo politička ili ekonomska, već mora uključiti sve aspekte života. Englesko izdanje. 

KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU

Herbert Marcuse

cijena: 40,00 kn

Herbert Marcuse u svom Eseju o oslobođenju, vjerojatno jednom od najutjecajnih tekstova koje je objavio, govori o revoluciji koja mora biti sveobuhvatna, dakle, ne samo politička ili ekonomska, već mora uključiti sve aspekte života.
Dio knjige naslovljen Kraj utopije predstavlja diskusiju koju je vodio sa studentima i profesorima Zapadnog Berlina, na slobodnom berlinskom sveučilištu... 

O GNEVU

Filozofija, sociologija, antropologija...

O GNEVU

Seneka

cijena: 25,00 kn

Djelo velikog rimskog filozofa i književnika Lucija Aneja Seneke. 

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

Dave Robinson

cijena: 20,00 kn

U knjizi se objašnjavaju ključne zamisli ovog filozofa - "antikrista". Usto se na primjerima mislilaca kao što su Derrida, Foucault, Lyotard i Rorty jasno prikazuju središnje teme postmodernističkog mišljenja, a u zaključku se postavlja pitanje može li se Nietzschea opravdano nazivati prvim velikim postmodernistom. 

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM

cijena: 20,00 kn

U knjizi se objašnjavaju ključne zamisli ovog filozofa - "antikrista". Usto se na primjerima mislilaca kao što su Derrida, Foucault, Lyotard i Rorty jasno prikazuju središnje teme postmodernističkog mišljenja, a u zaključku se postavlja pitanje može li se Nietzschea opravdano nazivati prvim velikim postmodernistom. 

RIJEČI I STVARI

Filozofija, sociologija, antropologija...

RIJEČI I STVARI

Arheologija humanističkih nauka

Michel Foucault

cijena: 10,00 kn

Mjesto rođenja ove knjige nalazi se u jednom Borgesovu tekstu. U smijehu koji pri čitanju uzdrmava svako uobičajeno mišljenje - naše mišljenje: mišljenje našeg doba i naše zemljopisne širine - dovodeći do kolebanja svih uređenih površina i svih planova koji za nas smiruju bujanje bića, zadugo zabrinjavajući nasu tisućljetnu praksu Istog i Drugog i dovodeći do njezina te-turanja. Taj tekst citira »određenu kinesku enciklopediju u kojoj je napisano da se "životinje dijele na: a) one koje pripadaju Caru, b) balzamirane, c) pripitomljene, d) odojke, e) sirene, f) fantastične, g) pse na slobodi, h) one koje su uključene u ovu klasifikaciju, i) koje se bacakaju kao lude, j) bezbrojne, k) nacrtane s iznimno finim kistom od devine dlake, 1) et csetera, m) koje su upravo razbile vrč, n) koje izdaleka izgledaju kao muhe». U začudnosti takve taksonomije ono do čega dolazimo u skoku, ono što nanije zahvaljujući basni naznačeno kao egzotični šarm neke druge misli, upravo je granica naše: ogoljela nemogućnost da to mislimo. 

SABRANA DJELA

Filozofija, sociologija, antropologija...

SABRANA DJELA

Aristotel: Metafizika

Tomislav Ladan

cijena: 80,00 kn

Druga knjiga (od sedam) iz prvog kola Sabranih djela Tomislava Ladana
 

ETIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

ETIKA

Osnovni problem i pravci

Milan Kangrga

cijena: 120,00 kn

"Ova je knjiga istodobno sistematska kršćanska etika i udžbenik etike kao filozofske discipline. Ona je vrhunska filozofska i općekulturna vrijednost, a posebno će dobro doći mladim filozofskim naraštajima kao oruđe u borbi protiv duhovne dekadencije, koja napreduje kroz vulgarizaciju i marginalizaciju filozofskog mišljenja." (s korica knjige - dr. sc. Zvonko Šundov) 

SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT!

Filozofija, sociologija, antropologija...

SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT!

Igor Mandić

cijena: 40,00 kn

Dvije zbirke tekstova i kolumni Igora Mandića u jednoj knjizi. 

OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA

Filozofija, sociologija, antropologija...

OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA

Immanuel Kant

cijena: 50,00 kn

Svaka je umna spoznaja ili materijalna, jer promatra kakav objekt, ili formalna, jer se bavi oblikom samoga razuma i pravilima mišljenja uopće, bez obzira na razliku objekata. Formalna se filozofija zove logika, a metrijalna, koja proučava određene predmete i zakone kojima su podvrgnuti, odnosno zakone prirode ili zakone slobode, je dvojaka. Znanost o zakonima prirode je fizika, a znanost o zakonima slobode je etika; prva se naziva i prirodna znanost, a druga znanost o ćudoređu... 

GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA

Vladimir Veselica

cijena: 150,00 kn

Autor u ovoj znanstvenoj studiji razrađuje aktualnu problematiku procesa globalizacije i nove ekonomije, "suvremenih ekonomskih fenomena koji određuju bit i sadržaj globalnih međunarodnih ekonomskih odnosa, sa svim implikacijama koje iz toga proizlaze". 

RATNI ZLOČINI

Filozofija, sociologija, antropologija...

RATNI ZLOČINI

Priručnik za praćenje suđenja

Ivo Josipović

cijena: 35,00 kn

Priručnik je prije svega namijenjen promatračima organizacija za zaštitu ljudskih prava koji prateći suđenja za ratne zločine žele dati doprinos unapređenju domaćih i međunarodnih pravosudnih praksa i standarda. 

MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE

Ivan Zvonimir Čičak (ur.)

cijena: 40,00 kn

Helsinški odbor ovim izdanjem je širu javnost želio educirati u "kulturi Suda za ratne zločine" i značenju samog Suda. 

NACIONALNI PARK SRBIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

NACIONALNI PARK SRBIJA

Dragoljub Ljubičić Mićko

cijena: 20,00 kn

Ovaj ilustrirani vodič upoznaje nas sa svim bogatstvom "nebezbedne Srbije". 

DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Filozofija, sociologija, antropologija...

DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Pravni, etički i socijalni aspekti

Božidar Novak (ur.)

cijena: 50,00 kn

Priručnik je nastao na temelju izlaganja na skupu u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora. 

HAAŠKI PROTOKOLI

Filozofija, sociologija, antropologija...

HAAŠKI PROTOKOLI

Ivan Supek

cijena: 25,00 kn

Roman Ivana Supeka istodobno je precizna analiza haaških spletki velikih političkih sila i lokalnih balkanskih moćnika i prpošna ljubavna priča u kojoj pratimo romansu Njemice Gerde i Hrvata koji studira kod slavnog Heisenberga u predratnoj Njemačkoj. Priče povezuje glavna junakinja, Gerdina unuka, koja radi kao daktilografkinja na Haaškom sudu i traga za svojim djedom Hrvatom. 

KRITIKA PRAKTIČKOG UMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRITIKA PRAKTIČKOG UMA

Immanuel Kant

cijena: 90,00 kn

Kritika praktičkog uma je najvažnija od tri Kritike Immanuela Kanta, koja je, zapravo, nastavak prve Kritike. Sam pojam kritika za Kanta znači – granica, mogućnost. Dakle, on ovdje ne kritizira praktički um u pravom smislu te riječi, nego nam iznosi svoju teoriju o tome gdje su njegove granice, što on je i što može. Za razliku od prve knjige koja govori što možemo znati, ovaj nastavak odgovara na pitanje što trebamo činiti. Radi se o tome da su ljudi djelatna bića. 

LINGVISTIKA I POETIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

LINGVISTIKA I POETIKA

Roman Jakobson

cijena: 40,00 kn

Izbor djela jednog od najpoznatijih lingvista 20. stoljeća. 

RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE

Filozofija, sociologija, antropologija...

RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE

Nacionalni, socijalni i kulturni problemi Jugoslavije

August Cesarec

cijena: 15,00 kn

Cesarčeve rasprave, članci i polemike o nacionalnim, socijalnim i kulturnim problemima Jugoslavije. Knjiga je svezak četvrti Djela Augusta cesarca u izdanju Zore, Zagreb. 

NESUVISLOST FILOZOFA

Filozofija, sociologija, antropologija...

NESUVISLOST FILOZOFA

Abu Hamid al-Gazali

cijena: 40,00 kn

U radu je vršeno istraživanje na temu  Korekcije Aristotelove fizike od strane Ibn Sine, Al-Ghazalija i Al-Baghdaadija. Aristotelova fizika bila je dominantna u znanosti čitavih 2000 godina, od IV st. p. n. e., pa do kraja XVI st. n. e. Istaknuto je da se u znanstvenim krugovima na Zapadu smatra da je srednji vijek doba mraka u znanosti, odnosno fizici, te da je među malobrojnim fizičarima Aristotelova fizika prihvaćena nekritički. Analizom radova određenog broja srednjovjekovnih arapskih fizičara zaključeno je da su arapski fizičari, uvođenjem eksperimentalnog i matematičkog dokaza u znanstveni metod, ne samo održali kontinuitet u razvoju fizike između antičkog doba i renesanse, već i znatno korigirali i usavršili Aristotelovu fiziku. 

LOGIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

LOGIKA

Gajo Petrović

cijena: 25,00 kn

Udžbenik za gimnaziju iz 1964. godine, podijeljen na dva dijela: prvi koji se bavi oblicima misli, a drugi metodama spoznaje. 

KRITIKA MOĆI SUĐENJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRITIKA MOĆI SUĐENJA

Immanuel Kant

cijena: 80,00 kn

Moć suđenja može se promatrati ili kao sposobnost da se po nekom pouzdanom principu reflektira o nekoj datoj predstavi radi pojma koji ona omogućuje, ili kao sposobnost da se jednom datom empirijskom predstavom odredi jedan pojam koji leži u osnovi. 

SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA

Filozofija, sociologija, antropologija...

SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA

Mihailo Đurić

cijena: 35,00 kn

Po gotovo nepodijeljenom sudu mjerodavnih predstavnika zapadnoeuropske i američke sociologije, Weber spada u red najvećih i najznačajnijih mislilaca 20. stoljeća, a njegova djela čak i u širokim, neakademskim krugovima, uživaju ugled klasičnih djela sociološke literature. 

POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA

Branko Horvat

cijena: 80,00 kn

Za ovu knjigu Horvat je dobio nominaciju za Nobelovu nagradu od strane Američkog društva ekonomista. Kao zanimljivost valja navesti da, zbog njena oštra nepodilazećeg stava socijalističkim sustavima, nije bila izdana prvo u Jugoslaviji, nego je svoje prvo izdanje imala na engleskom jeziku. Ista je bila proglašena knjigom godine u SAD-u. 

SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA

Edvard Kardelj

cijena: 35,00 kn

Pitanje demokracije svakako je jedan od središnjih probleam političke teorije i političke prakse. Ako su se još prije približno 150 godina samo rijetki lijevi politički pokreti i pojedinci opredjeljivali za demokraciju, u suvremenom svijetu, a naročito poslije Drugog svjetskog rata, demokracija je postala parola za koju se zalažu tako reći sva politička gibanja. 

BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM

Bruno Rizzi

cijena: 20,00 kn

Sporovi o zbiljskom karakteru "realnog socijalizma" praktički se vode od trenutka kada su se jasno počeli nazirati obrisi novog tipa društveno-ekonomskih odnosa nastalih postoktobarskim (a dobrim dijelom i postlenjinskim) razvitkom sovjetskog društva... 

PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA

Filozofija, sociologija, antropologija...

PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA

Kulturološke teme epohe

Viktor Žmegač

cijena: 120,00 kn

Nastojao sam pokazati neka polazišta dvadesetog stoljeća i iz tog razdoblja izvesti linije koje vode u budućnost. Uostalom, u toj se budućnosti već nalazimo, no nijedan razuman čovjek ipak neće reći da su teorije i dijagnoze kulturološke naravi zastarjele ili prevladane. Naprotiv, sve su istinske duhovne spoznaje aktualne i nema ozbiljnog kritičara ili znanstvenika koji može bez teorijskih postaja prošlog stoljeća, bez obzira na to radi li se o psihoanalizi, o mijenama u arhitekturi, o filozofiji egzistencije ili o prognostici u sjeni atomske bombe. 

KROZ TRANZICIJU

Filozofija, sociologija, antropologija...

KROZ TRANZICIJU

Prilozi teoriji privatizacije

Željko Popović, Zoran Gajić

cijena: 35,00 kn

Publikaciju sa podnaslovom Prilozi teoriji privatizacije čine tekstovi autora koji problemu tranzicije prilaze sa teorijskih i političkih pozicija razvijanih na originalnoj problematici marksizma. 

UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU

Filozofija, sociologija, antropologija...

UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU

Rosa Luxemburg

cijena: 60,00 kn

Ovaj spis nastoji pokazati u čemu je fundamentalna razlika između socijalističke svjetske privrede budućnosti i primitivnih komunističkih grupa davnih vremena. Ukazuje na to gdje je točka zbog koje je prakomunizam, zajedno sa svim oblicima koji su slijedili, morao propasti. 

DUGOVI

Filozofija, sociologija, antropologija...

DUGOVI

Stvarnost i mit

George Macesich

cijena: 25,00 kn

Autor se bavi pitanjima poput: Mogu li razvijene zemlje i zemlje u razvoju ostvariti pouzdanu strategiju suradnje? Može li se suradnja pojaviti u svijetu suverenih država? Ukratko, može li se suradnja razviti iz nesuradnje? Posebice, kako suradnja može uopće početi? 

DRUGI KRUG MOĆI

Filozofija, sociologija, antropologija...

DRUGI KRUG MOĆI

Carlos Castaneda

cijena: 35,00 kn

Vrativši se iz bezdana, Castaneda mora položiti veliki ispit na svom putu prema besprijekornosti i slobodi: nadmudriti i savladati vradžbine Done Soledad koja se iz žene što je vodila poražavajući, besmislen život preobrazila u ratnicu, lovca, "umjetnicu u prikradanju". 

KULTURA I LIČNOST

Filozofija, sociologija, antropologija...

KULTURA I LIČNOST

E. V. Sokolov

cijena: 40,00 kn

Djelo o teoriji i funkciji kulture, koje ilustrira veliku potrebu koja se danas osjeća da se na kulturu gleda kao na sveobuhvatni i, istovremeno, specifični kvalitet ili "presjek" društvenog života. 

DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA

Socijalni izvori i korijeni nacionalizma u modernom društvu

Živko Surčulija

cijena: 0,00 kn

Bavljenje nacionalizmom u vrijednosno-negativnom i socijalno-regresivnom smislu te riječi, nužno upućuje na analizu svega onoga što je patološko i devijantno na području nacionalnog. Otuda je sasvim prirodno da tijekom takve analize nije moguće u središte istraživanja staviti sve one značajne procese koji doprinose utemeljenju novih, humanih odnosa među ljudima... 

BITAK I POVIJESNOST

Filozofija, sociologija, antropologija...

BITAK I POVIJESNOST

skupina autora

cijena: 25,00 kn

Premda se povijest od samog početka profilira kao tema metafizičkog mišljenja, ipak postaje izričitom temom mišljenja tek sa židovsko-kršćanskim mitom o spasenju čovjeka... 

DRUŠTVA

Filozofija, sociologija, antropologija...

DRUŠTVA

Evolucijski i poredbeni pristup

Talcott Parsons

cijena: 50,00 kn

Jedno od najznačajnijih djela sociološke misli sredine 20. stoljeća, bavi se pojmom društva i socijetalne zajednice, a kao tipove društava razlikuje prvobitna, arhajska, "povijesna" prijelazna carstva te društva "rasadnike". 

KINESKA ZNANOST I ZAPAD

Filozofija, sociologija, antropologija...

KINESKA ZNANOST I ZAPAD

Joseph Needham

cijena: 50,00 kn

-Bijeda i uspjeh kineske znanstvene tradicije
- Znanost i kineski utjecaj na svijet
- O znanosti i društvenim promjenama
- Znanost i društvo u drevnoj Kini
- Razmišljanja o društvenim odnosima u Kini
- Znanost i društvo na Istoku i Zapadu
- Istočnjci i vrijeme
- Ljudski zakoni i prirodni zakoni 

ARISTOTELOV USTAV ATENSKI

Filozofija, sociologija, antropologija...

ARISTOTELOV USTAV ATENSKI

cijena: 40,00 kn

U »Ustavu atenskom« uvodi nas Aristotel potpuno u unutrašnju povijest države atenske, ali ne obrađuje u njem točno samo državne oblike u historijskom razvitku njihovu, nego razmatra u vezi s time i sve ono, što je povezano s državnom upravom, kao na pr. mjere, težine, sudove, brigu za uboge i si. Knjiga se dijeli na dva glavna dijela: historički i sistematički. U historičkom dijelu (gl. 1.—41.) razlaže pisac povijest ateskoga ustava od najstarijih vremena do svoga doba navodeći hronologičkim redom jedanaest izmjena u ustavu atenskom. 

KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM

Vladimir Filipović

cijena: 15,00 kn

Broj stranica: 303
Izdavač: Nakladni zavod Matice hrvatske
Mjesto: Zagreb
Godina izdanja: 1979. 

ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU

Filozofija, sociologija, antropologija...

ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU

Romolo Runcini

cijena: 40,00 kn

z sadržaja knjige: Mit o prirodi u viktorijansko doba, Religiozna perspektiva, Moralna perspektiva, Društvena perspektiva... 

GOZBA ILI O LJUBAVI

Filozofija, sociologija, antropologija...

GOZBA ILI O LJUBAVI

Platon

cijena: 25,00 kn

Ovaj dijalog dobio je ime po gozbi koju je mladi pjesnik Agaton priredio za svoje prijatelje 416. p.n.e., dan nakon što je njegova tetralogija po prvi put pobijedila u tragičkom nadmetanju. U prologu saznajemo kako Glaukon sreće Sokratovog prijatelja, Apolodora, koji je priču o toj gozbi čuo od Aristodema, drugog Sokratovog prijatelja, pa ga Glaukon moli da mu je prepriča.

Prema priči, Aristodem je tom prilikom susreo Sokrata lijepo obučenog, što je dotični rijetko činio. Upitavši ga kuda će, Sokrat ga pozove kod Agatona na gozbu. Tamo pored Agatona nalaze Fedra, mladića kog je Sokrat zbog poštenja i zanimanja za filozofiju jako volio, Pausaniju, uglednog i bogatog građanina i političara, cijenjenog ljekara Eriksimaha, poznatog komediografa Aristofana i druge goste. Po završetku večere Eriksimah predlaže da udalje sviračicu i da provedu večer u filozofskom razgovoru, a Fedar da svatko održi govor o Erosu, bogu ljubavi. 

NOVI ESEJI

Filozofija, sociologija, antropologija...

NOVI ESEJI

Jean - Paul Sartre

cijena: 25,00 kn

Broj stranica: 153
Izdavač: Rad
Mjesto: Beograd
Godina izdanja: 1979. 

PHILEBUS

Filozofija, sociologija, antropologija...

PHILEBUS

Platon

cijena: 25,00 kn

Taking the form of a discussion between the hedonist Philebus, his naive disciple, Protarchus and Socrates, "Philebus" is a compelling consideration of the popular belief that pleasure is the greatest attainable good. Here, Socrates speculates on the differing intensities of both pleasure and pain; explores the notion that they can be divided into pure and impure types; considers the relationship between the one and the many; and establishes knowledge as a far higher goal. A profound argument that true fulfillment can only be achieved by the pursuit of beauty, truth and moderation, "Philebus" is among the earliest and most fascinating explorations of one of the most fundamental human questions: how to lead a good life.roj strani 

METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA

Ante Pažanin

cijena: 40,00 kn

Usprkos vrlo proširenim suvremenim istraživanjima kulturne povijesti čovječanstva općenito, a povijesti filozofije posebno, povijest i sudbina kako same metafizike tako i praktične filozofije još uvijek nisu dovoljno istražene, tako da Aristotelovo načelno pitanje o njihovu odnosu ni danas nije izgubilo ništa od svoje aktualnosti i značenja. 

PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE

Niccolai Hartmann

cijena: 40,00 kn

Knjiga sadrži neke rasprave poput: rasprave o biću kao biću, o datoj realnosti i o idealnom bitku, te one sadržavaju uzmah za jednu ontologiju. 

DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA

Povijest frankfurtske škole i instituta za socijalno istraživanje 1923. - 1950.

Martin Jay

cijena: 40,00 kn

Broj stranica: 502
Izdavač: Svjetlost, Globus
Mjesto: Sarajevo
Godina izdanja: 1980.
Prijevod: Mario Su 

O DEKONSTRUKCIJI

Filozofija, sociologija, antropologija...

O DEKONSTRUKCIJI

Teorija ikritika poslije strukturalizma

Jonathan Culler

cijena: 60,00 kn

Nastavak knjige "Strukturalistička poetika", premda su i metoda i zaključci različiti.Stranice koje slijede pružaju prikaz onoga što je autor držao najvitalnijim i najznačajnijim u suvremenim teorijskim radovima, te obrađuju izlaganja mnogih prijepornih pitanja koje su često loše shvaćena. 

UMJETNOST I EGZISTENCIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

UMJETNOST I EGZISTENCIJA

Vrijednost i granice Sartrove estetike

Mirko Zurovac

cijena: 50,00 kn

Vrijednost i granice Sartreove estetike. 

BELEŠKE O LUDORIJI RATA

Filozofija, sociologija, antropologija...

BELEŠKE O LUDORIJI RATA

Jean - Paul Sartre

cijena: 50,00 kn

Sartre je želio da ovaj dnevnik bude svjedočanstvo bilo kojeg vojnika o ratu i njegovom bizarnom obrtu, o tom stanju mobilizacije u koje je on uronio s milijunima drugih. Sveske koje je Sartre pisao za vrijeme svoje mobilizacije u Alsaceu, između rujne 1939. i svibnja 1940. godine, jedine su koje su pronađene i objavljene su u ovoj knjizi. 

POSLOVI I DANI

Filozofija, sociologija, antropologija...

POSLOVI I DANI

Heziod

cijena: 70,00 kn

Heziod (Ἡσίοδος; oko 7. stoljeće pr. Kr.) prvi je starogrčki pjesnik koji o sebi daje biografske podatke. Ne zna se kad je točno živio. Drži se da je nešto mlađi od Homera i da je njegovo stvaralaštvo u punoj snazi krajem 8. stoljeća pr. Kr.
U spjevu „Poslovi i dani” (Ἔργα καὶ ἡμέραι) navodi da mu je otac napustio eolsku Kimu u Maloj Aziji te se naselio u beotskom selu Askri. Nakon očeve smrti vodio sa svojim bratom Perzom parnicu oko nasljedstva i izgubio je jer je ovaj podmitio suce. Perzo je brzo potrošio imetak i htio voditi novu parnicu. To Heziodu daje povod da u poemi svoga brata uputi na rad i čestit život. Ne zna se što se dalje s Heziodom događalo ni gdje je živio, no vjerojatno se bavio poljoprivredom i svoje iskustvo utkao u poemu. Od autobiografskih podataka još razabiremo i to da je u Halkidi na Eubeji u pjesničkom natjecanju povodom Amfidamantove sahrane osvojio tronog koji je posvetio helikonskim Muzama.

„Poslovi i dani” poema je rada. Napisana je kao opomena bratu pijanici Perzu kojemu pjesnik daje niz savjeta kako će steći imetak na častan način. Iz mita o Prometeju, Pandori i mita o pet rodova ljudi (zlatnom, srebrnom, mjedenom, rod polubogova, željeznom) izvodi misao da je nekad život bio sretan i bezbrižan dok je njegova sadašnjost gorka:

O kamo li sreće da nisam dioničar petoga roda
Već da sam prije umro il' da sam kasnije rođen
Ovo je gvozdeno pleme i njega nikada neće
Dnevna minuti muka i tuga, pa ni po noći.

Bijede se čovjek može osloboditi moralnom energijom i radom. Savjeti bratu Perzu mogu se sažeti u dvije zapovijedi: radi i budi pravedan. Rad i pravda temelj su Heziodova morala. Do detalja se opisuju oruđa i svi poslovi ratarske godine, upleće se niz praktičnih pravila za život i realistički opisi prirode (opisi godišnjih doba). Poema završava razmatranjem sretnih i nesretnih dana za pojedine poslove.

Heziod ima pesimističan pogled na život. Kritizira suvremeno društvo. Ipak nadasve slavi rad. Sadržaj je poeme antiherojski i ratarski. Izražava se slikovito, u stilu narodnih poslovica. Fraza mu je kratka i jezgrovita. 

KAKO ČITATI HEIDEGGERA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KAKO ČITATI HEIDEGGERA

Uvod u problematsku razinu

Vanja Sutlić

cijena: 45,00 kn

Vanja Sutlić svojim je mišljenjem, djelom i neponovljivom osobnošću ostavio dubok trag u suvremenoj hrvatskoj filozofiji i kulturi uopće. Kao jedan od najznačajnijih filozofa XX. stoljeća na južnoslavenskim prostorima, bio je kultni profesor koji je odlučno utjecao na cijele generacije intelektualaca. Sutlićeva knjiga Kako čitati Heideggera zasigurno je najbolji uradak u nas koji se bavi temeljnim pitanjima Heideggerova mišljenja u kontekstu cjeline njegova misaona puta, s jedne strane, i mišljenja metafizičke tradicije, s druge strane. 

KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA

Heidegger

cijena: 70,00 kn

Knjiga predstavlja izbor radova Martina Heideggera nastalih od 1924. do 1964. godine. Tekstovi su koncentrirani oko četiri teme: filozofije, bitka, vremena i jezika. S utjecajem njegove škole u prošlosti se može usporediti jedino Hegelova škola, a bibliografija o njemu dosad je najopsežnija bibliografija o nekom filozofu našega stoljeća. Iako je ovo tek peta Heideggerova knjiga na hrvatskom jeziku (u Njemačkoj je upravo u tijeku objavljivanje cjelokupna opusa u 100 knjiga), njegova dobra recepcija u Hrvatskoj ogledalo je hrvatske filozofske misli. 

POLITIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

POLITIKA

Aristotel

cijena: 100,00 kn

Politika (gr. Πολιτικά) je jedno od značajnijih djela antičkog grčkog filozofa Aristotela, u kojem je on iznio jednu od prvih teorija političke filozofije o nastanku države.

Naslovna reč politika doslovno znači "stvari vezane za polis". Na kraju druge Aristotelove knjige, Nikomahove etike, stoji da istraživanje o etici nužno prelazi u politiku, pa se ova dva dela često smatraju delovima veće rasprave, ili možda serije predavanja koja se bave "filozofijom ljudskih stvari". 

IJON - GOZBA - FEDAR

Filozofija, sociologija, antropologija...

IJON - GOZBA - FEDAR

Platon

cijena: 90,00 kn

Filozofska biblioteka, Sadržaj: Ijon ili o Ilijadi, Gozba ili o ljubavi, Fedar ili o ljepoti, predgovor, prijevod i napomene dr Miloš N. Đurić, napomene i objašnjenja. 

KRITIKA MOĆI SUDJENJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRITIKA MOĆI SUDJENJA

Immanuel Kant

cijena: 80,00 kn

Kantova ''Kritika moći suđenja'' otkrila je da između prirode i slobode, između razuma i uma postoji nešto što se može imenovati kao moć suđenja, mašta, uobrazilja, koja ima zadaću posredovanja. 

KRITIKA ČISTOG UMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

KRITIKA ČISTOG UMA

Immanuel Kant

cijena: 90,00 kn

Najpoznatije Kantovo djelo je knjiga Kritika čistog uma objavljena 1781. Svoj način razmišljanja Kant je nazivao kritikom, a ne filozofijom. Rekao je da je kritika priprema za uspostavu prave filozofije. Za tu uspostavu ljudi bi trebali znati što ljudski razum može i koja su mu ograničenja. U „Kritici čistog uma“ Kant je napravio „kopernikanski obrat“. Tvrdio je da se naša spoznaja ne prilagođava predmetima već da je obrnuto, predmeti spoznaje se moraju prilagođavati našim mogućnostima spoznaje. 

SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI

Filozofija, sociologija, antropologija...

SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI

Simone Weil

cijena: 60,00 kn

Predgovor Gajo Petrović, O uzrocima slobode i društvenog tlačenja, Teorijska slika slobodnog društva, Pokornost i sloboda, Radnička sudbina, Prvi uvjet neropskog rada, Fizički rad kao duhovno središte, Potreba duše, Red, Sloboda, Poslušnost, odgovornost, Jednakost, Hijerarhija, čast, Kazna, Sloboda mišljenja, Spokojnost, Opasnost, Privatno vlasništvo, Kolektivno vlasništvo, istina, Osoba i sveto, Borimo li se za pravdu? 

EROS ET CIVILIZATION

Filozofija, sociologija, antropologija...

EROS ET CIVILIZATION

Herbert Marcuse

cijena: 35,00 kn

Marcuse se bavio kritikom kapitalističkog društva, osobito je bila zapažena njegova sinteza Marxa i Freuda, Eros i civilizacija iz 1955., 

LINGVISTIKA I FILOZOFIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

LINGVISTIKA I FILOZOFIJA

Georges Mounin

cijena: 35,00 kn

Francuski lingvista Georges Mounin (1910- 1993) istakao se radovima iz područja semantike, semiologije, povijesti lingvistike i teorije prevođenja. Njegove najpoznatije knjige su Teorijski problemi prevođenja, (Les problèmes théoriques de la traduction, 1963), Povijest lingvistike. Od početaka do XX stoljeća (Histoire de la lingusitique. Des origines au XXe siècle, 1967), Pjesnička komunikacija (La communication poétique, 1969) i Lingvistika XX stoljeća (La linguistique du XX siècle, 1972). Srpskohrvatski prevod (Nada Popović Perišić) njegove knjige Lingvistika i filozofija (Linguistique et philosophie, 1975) objavljen je u Biblioteci XX vek 1981. godine. 

ISTINA I ESTETSKA ISTINA

Filozofija, sociologija, antropologija...

ISTINA I ESTETSKA ISTINA

Kate Hamburger

cijena: 40,00 kn

Povijest pojma i istine u estetici, filozofiji umjetnosti i logici. Autorica ustvrđuje da se tumačenje pjesme kojoj je predmet istina ne može uzeti samo za sebe, ono mora uključiti u sebe ono što je za istinu.

Kate Hamburger je jedna od najutjecajnijih ličnosti u području književne teorije, posebno teorije i filozofije pjesništva na njemačkom jeziku. 

FILOZOFIJA HISTORIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFIJA HISTORIJE

Historijski pregled

Predrag Vranicki

cijena: 20,00 kn

U pisanju povijesti filozofije autor se vodi sljedećim kriterijima : koliko je pojedini filozof bio stvaratelj, koliko je pridonio filozofsko-realističkom tumačenju povijesti, koliko je uspio prevladati jednostranost dotadašnjega idealizma i materijalizma. Autor postavlja i pitanje koji je predmet istraživanja filozofije historije i zašto joj je trebalo toliko vremena za definitivno formiranje. Knjiga će koristiti znanstvenicima i studentima društvenih usmjerenja. 

FILOZOFIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFIJA

Uvod u filozofsko mišljenje i rječnik

Branko Bošnjak

cijena: 30,00 kn

Branko Bošnjak, hrvatski marksistički filozof, sveučilišni profesor i akademik, pripadnik praxisove škole mišljenja i jedan od osnivača časopisa Praxis. 

MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE

Jean Piaget

cijena: 35,00 kn

Iz sadržaja:

- Priča o jednoj dekonverziji i njena analiza
- Nauke i filozofija
- Lažni ideal nadnaučnog saznanja
- Ambicije filozofske psihologije
- Filozofija i problemi činjenica 

PHILOSOPHICAL FRAGMENTS

Filozofija, sociologija, antropologija...

PHILOSOPHICAL FRAGMENTS

Johanes Climacus

Soren Kierkegaard

cijena: 45,00 kn

Philosophical Fragments (Danish title: Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi) is a Christian philosophic work written by Danish philosopher Søren Kierkegaard in 1844. It was the first of three works written under the pseudonym Johannes Climacus, the other two were Johannes Climacus, 1841 and Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, 1846. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2

Od Aristotela do renesanse

Branko Bošnjak

cijena: 40,00 kn

Iz sadržaja:
1. dio - Od Aristotela do Platona
I. Helenističko - rimska filozofija
II. Filozofija neoplatonizma

2. dio - Od početka nove ere do 15. stoljeća
I. Počeci spajanja filozofije s religijom
II. Obnavljanje filozofske tradicije i zatvaranje filozofskih škola
III. Rana skolastika
IV. Oblikovanje skolastičkih sistema

 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4

Racionalistička filozofija

Milan Kangrga

cijena: 50,00 kn

Učenje triju velikih mislilaca 17. stoljeća, Descartesa, Spinoze i Leibnittza. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5

Engleska empiristička filozofija

Gajo Petrović

cijena: 45,00 kn

Knjiga dolazi iz edicije knjiga Filozofska hrestomatija (br. 5) i obrađuje djela poznatih engleskih filozofa poput: Bacona, Newtona, Berkeleya, Lockea i dr. U knjigu su također uvršteni tekstovi navedenih filozofa. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6

Francuska prosvjetiteljska filozofija

Danilo Pejović

cijena: 40,00 kn

Knjiga dolazi iz edicije knjiga Filozofska hrestomatija (br. 6) i obrađuje filozofe iz doba francuskog prosvjetiteljstva poput: Voltaiera, Rousseaua, Holbacha, Diderota i dr. Autori su također i uvrstili originalne tekstove navedenih filozofa. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7

Klasični njemački idealizam

Vladimir Filipović

cijena: 40,00 kn

Značenje povijesti filozofije uopće i njemačkog klasičnog idealizma kroz djelovanja Kanta, Fichtea, Schellinga i Hegela. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8

Novija filozofija zapada

Vladimir Filipović

cijena: 40,00 kn

Uvjeti i izvori filozofije druge polovice 20. stoljeća (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche...) 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10

Dijalektički i historijski materijalizam

Predrag Vranicki

cijena: 40,00 kn

Deseta knjiga ove hrestomatije predviđena je za dijalektički i historijski materijalizam. Uvodni teorijski dio nije nikakva sinteza filozofije marksizma na osnovi dosadašnjih rezultata, nego samo vrlo sažeti prikaz osnovnih problema i kategorija uglavnom na osnovi Marxovih i Engelsovih filozofskih tekstova. 

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12

Filozofija istočnihnaroda I i II

Čedomil Veljačić

cijena: 80,00 kn

Knjiga prva
INDIJSKA FILOZOFIJA I ODABRANI TEKSTOVI

Knjiga druga
IRAN, ISLAM, KINA, JAPAN I ODABRANI TEKSTOVI 

FILOZOFSKI DISKURS MODERNE

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFSKI DISKURS MODERNE

Dvanaest predavanja

Jurgen Habermas

cijena: 65,00 kn

Ovo djelo Jürgena Habermasa, nastavljača tradicije frankfurtskog instituta za društvena istraživanja, obrađuje najaktualnije filozofske i uopće intelektualne teme suvremenosti. Habermas je lucidno prikazao stavove vodećih teoretičara postmoderne i suprotstavio im svoja gledišta koja se zasnivaju na rehabilitaciji i redefiniciji pojma uma. Habermas istražuje svijest o vremenu moderne i njezinu potrebu za samoizvjesnošću. Pri tome polazi od Hegelovih razmatranja o moderni, a slijedi prikaz posthegelijanske situacije i, naročito Nietzschea kao moguće prekretnice u načinu promišljanja moderne. Horkheimer i Adorno tematizirani su zbog isprepletenosti mita i prosvjetiteljstva u njihovu djelu, a Heidegger zbog svog kritičko-matafizičkog rastakanja zapadnog racionalizma. Tu je i francuski poststrukturalist Derrida sa svojim nadmašivanjem temporalizirane filozofije iskona i kritikom fonocentrizma. Habermas je prikazao i komentirao još i Bataillea i Foucaulta kao mislioce koji su raskrinkavali - jedan inzistiranjem na erotizmu, drugi analizom humanističkih koncepata i teorijom moći - koncepte novovjekovne metafizike subjekta. 

SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST

Filozofija, sociologija, antropologija...

SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST

Filozofske rasprave

Hotimir Burger

cijena: 20,00 kn

Broj stranica: 243
Izdavač: Globus
Mjesto: Zagreb
Godina izdanja: 1990. 

UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA

Filozofija, sociologija, antropologija...

UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA

Karte svijeta i labirint ljudske egzistencije

Abdulah Šarčević

cijena: 30,00 kn

Broj stranica: 458
Izdavač: Glas
Mjesto: Banja Luka
Godina izdanja. 1988. 

FILOZOFIJ PRAVA

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFIJ PRAVA

Gustav Radbruch

cijena: 45,00 kn

"Tamo gdje nastaje sukob između pravne sigurnosti i pravde, između zakona koji se sadržinski može pobijati, ali je pozitivan, i između pravednog prava, koje, međutim, nije pretočeno u formu zakona, uistinu postoji sukob pravde sa samom sobom, sukob između prividne i stvarne pravde... Sukob između pravde i pravne sigurnosti bi se mogao riješiti na taj način da pozitivno pravo, koje osigurava propis i moć ima prednost i onda kad je sadržinski nepravedno i nesvrsishodno, osim u slučaju kad pozitivni zakon u toliko nepodnošljivoj mjeri proturiječi pravdi, da zakon kao 'neispravno pravo' mora odstupiti pred pravdom. Nemoguće je povući oštru liniju između slučajeva zakonskog neprava i zakona koji važe uprkos neispravnoj sadržini; međutim, svom oštrinom se može povuči jedna druga granica: tamo gdje se čak i ne teži za pravdom, gdje se jednakost, koja čini jezgro pravde, svjesno osporava prilikom donošenja propisa pozitivnog prava, tu zakon nije, recimo, samo "neispravno pravo", on, šta više, uopće nema prirodu prava. Jer, pravo se, pa ni pozitivno pravo, ne može definisati drugačije nego kao poredak i propisivanje koji su po svom smislu namjenjeni da služe pravdi." (str. 288-289.) 

UVOD U ETIKU

Filozofija, sociologija, antropologija...

UVOD U ETIKU

John David Mabbott

cijena: 30,00 kn

Ova knjiga upoznaje čitatelja sa suvremenim stanjem u etici, a razmatranje etičkih problema je zasnovano na primjerima svakodnevnih moralnih dilema Autor je sažeto i pregledno prikazao osnovne probleme etoke i različita teorijska stajališta. 

TEORIJA ISTORIJE

Filozofija, sociologija, antropologija...

TEORIJA ISTORIJE

Agnes Heller

cijena: 30,00 kn

Filozofsko - povijesno djelo koje propituje teoretske pretpostavke tih znanosti. 

DIKTATURA NAD POTREBAMA

Filozofija, sociologija, antropologija...

DIKTATURA NAD POTREBAMA

Feher Heller Markus

cijena: 50,00 kn

Broj stranica: 432
Izdavač: Rad
Mjesto: Beograd
Godina izdanja: 1986. 

FILOZOFIJA 3

Filozofija, sociologija, antropologija...

FILOZOFIJA 3

Misli 1 - 2

Blaise Pascal

cijena: 30,00 kn

Pascal nije uspio pre smrti završiti svoje najuticajnije teološko djelo, Misli. To djelo je u suštini predstavljalo obranu hkrtšćanske vjere, originalnog naziva Obrana kršćanske religije. Nakon Pascalove smrti, u njegovim privatnim arhivama, nađeni su mnogi papiri po kojima su bile ispisane njegove misli poredane nasumično, ali koje su se ipak mogle čitati sa razumijevanjem. Misli se smatraju remek-djelom i zaštitnim znakom francuske proze. Pascal je u ovom djelu promatrao nekoliko filozofskih paradoksa: beskonačno i ništavilo; vjeru i razum; dušu i materiju; život i smrt; svrhu i sujetu. Nije došao ni do kakvog konkretnog zaključka, osim saznanja da je općee prisutnostno poniženje, neznanje i milost. 

DIJALEKTIKA I POLITIKA

Filozofija, sociologija, antropologija...

DIJALEKTIKA I POLITIKA

Zvonko Posave

cijena: 35,00 kn

Autor započinje knjigu izlaganjem uspona ljudske duše prema istinskom svijetu, zatim se izlaže način sudjelovanja osjetilnog u idejama, nakon toga se pokazuje narav dijalektičkog toka, da bismo se poslije čitave kalvarije ponovo vratili mogućnosti ljudskog opstanka u zajednici. 

OSNOVE ESTETIKE

Filozofija, sociologija, antropologija...

OSNOVE ESTETIKE

Dušan Vujnović

cijena: 35,00 kn

Razmišljanja o osnovnim problemima estetike kao znanstvene discipline. 

STRUKTURALIZAM

Filozofija, sociologija, antropologija...

STRUKTURALIZAM

Jean Piaget

cijena: 40,00 kn

Značajno djelo Jeana Piageta.

Strukturalizam je znanstveni pristup koji se temelji na proučavanju organiziranih nizova jedinica s relativno stabilnim odnosima, odnosno različitih struktura. One ne postoje u stvarnosti, već su misaone koncepcije i forme kojima se koristi kako bi se shvatio izučavani fenomen.Porijeklo strukturalizma može se tražiti u Lingvistika, odnosno u radu Švicarska lingvista Ferdinand de Saussure, no interes za pojam strukture se s vremenom proširio izvan granica proučavanja jezika na mnoga druga područja znanstvenog rada, poput Antropologija, Filozofija, Biologija i sl. Strukturalizam, dakle, nije jedna teorija, već orijentacija primijenjena u različitim znanostima, na različite načine. Ipak, sve strukturalističke perspektive imaju određene zajedničke karakteristike; Švicarska Psihologija i Filozofija Jean Piaget navodi sljedeća svojstva: Kategorija:Antropologija Kategorija:Sociologija Kategorija:Suvremena filozofija 

FOUCAULT I QUEER TEORIJA

Filozofija, sociologija, antropologija...

FOUCAULT I QUEER TEORIJA

Tamsin Spargo

cijena: 30,00 kn

Briljantan uvod u Foucaultove ideje i razvoj "queer" kulture, njezinih stajališta o heteronormativnosti, sadomazohizmu, teoriji roda, transrodnosti, emancipaciji i nasuprot različitosti, kasnom kapitalizmu i utjecaju AIDS-a na društvenu teoriju i praksu. 

POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA

Filozofija, sociologija, antropologija...

POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA

Robert Eaglestone

cijena: 20,00 kn

Eaglestoneova knjiga tvrdi kako su pitanja koja postmodernizam postavlja historiji i historičarima, u biti, snažna oružja za borbu protiv osporavatelja holokausta. Jasno i bez opterećujećeg žargona, autor ispituje sljedeće:
Što je historija? Kako historija uspostavlja zahtjev za objektivnošću i cjelovitošću?
To su pitanja koja brane reakciju postmodernizma na poricanje holokausta.

Robert Eaglestone predaje engleski jezik na Royal Holloway, Sveučilište London. Područje njegova interesa su suvremena europska filozofija i književnost. 

PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG

Filozofija, sociologija, antropologija...

PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG

Mehanizam domaće teorije

Vladimir Biti

cijena: 40,00 kn

Zbirka radova posvećena domaćim ne samo književnim teoretičarima i kritičarima podijeljena u tri skupine. 

DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI

Filozofija, sociologija, antropologija...

DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI

Utemeljenje filozofije prava u Hegela

Pavo Barišić

cijena: 25,00 kn

Ovo je 2. knjiga Filozofskih istraživanja u izdanju Hrvatskog filozofskog društva iz Zagreba i obrađuje sljedeće teme: Hegel i stajalište moderne nacionalne ekonomije, Dijalektičko utemeljenje filozofije običajnosti, Aspekti suvremene recepcije i dr. 

PRELUDIJI

Filozofija, sociologija, antropologija...

PRELUDIJI

Povijesno - filozofske studije

Damir Barbarić

cijena: 20,00 kn

Broj stranica: 208
Izdavač: Hrvatsko filozofsko društvo
Mjesto: Zagreb
Godina izdanja: 1988. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

1. JOY DIVISION (1 kom)

2. DRVO ŽIVOTA (1 kom)

3. ANTI-SHOPPING (1 kom)

4. PANDA (1 kom)

5. DJEČJI STRAHOVI (1 kom)

6. RAZLIVENI KIŠOBRAN (1 kom)

7. AMEBIX (1 kom)

8. MISERY (1 kom)

9. LJULJAČKA I TV (1 kom)

10. GOVERNMENT (1 kom)

11. DJEČJI STRAHOVI (ž) (1 kom)

12. BAKUNJIN (1 kom)

13. DIRT (ž) (1 kom)

14. U ZADNJI ČAS (1 kom)

15. LITERARY NEW YORK (1 kom)

16. IZNENADA GROMADA PONORA, SADE (1 kom)

17. THE HERITAGE OF SYMBOLISM (1 kom)

18. PROBLEMI MODERNE KRITIKE (1 kom)

19. RAZGOVORI S KRLEŽOM (1 kom)

20. BERNARD SHAW (1 kom)

21. MALINOVSKI (1 kom)

22. PUTOVANJE JEDNOG PRIRODOSLOVCA OKO SVIJETA 1-2 (1 kom)

23. JACOB (1 kom)

24. USPOMENE NA POLITIČKE DOGAĐAJE I LJUDE (1 kom)

25. SMOJE (1 kom)

26. KATALONIJI U ČAST (1 kom)

27. NA IZVORIMA PJESNIŠTVA (1 kom)

28. MIT O AVANGARDI I MIT O DEKADENCIJI (1 kom)

29. IZABRANA DJELA (1 kom)

30. RUSKI FORMALIZAM I KNJIŽEVNA ISTORIJA (1 kom)

31. MIT, NACIJA I KNJIŽEVNOST (1 kom)

32. LEAVE ME ALONE (1 kom)

33. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

34. IGNITING A REVOLUTION (1 kom)

35. RAD DAD (1 kom)

36. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

37. MY BABY RIDES THE SHORT BUS (1 kom)

38. THE MODERN SCHOOL MOVEMENT (1 kom)

39. EKOLOŠKA ADAPTACIJA I SOCIJALNA POBUNA (1 kom)

40. THE PROCESS OF ART EDUCATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL (1 kom)

41. MAKE UP (torba) (1 kom)

42. DONNA HARAWAY I GENETSKI MODIFICIRANA HRANA (1 kom)

43. RATOVI ZA VODU (1 kom)

44. THE LIVES OF SACCO AND VANZETTI (1 kom)

45. VJEŠTICE (1 kom)

46. LIFE UNDER THE JOLLY ROGER (1 kom)

47. KRIZA PSIHOANALIZE (1 kom)

48. THE REAL COST OF PRISONS COMIX (1 kom)

49. ODABRANA DELA SIGMUNDA FREUDA 1-8 (1 kom)

50. OSNOVI NEUROLINGVISTIKE (1 kom)

51. RAZLIVENI KIŠOBRAN (torba) (1 kom)

52. OD POJEDINAČNOG OPĆEM (1 kom)

53. A CAVALIER HISTORY OF SURREALISM (1 kom)

54. DEAN JOKANOVIĆ TOUMIN - monografija (1 kom)

55. JURAJ DOBROVIĆ (1 kom)

56. OPĆA POVIJEST UMJETNOSTI 1-3 (1 kom)

57. MEĐU JESENJINOVIMA (1 kom)

58. DOSSIER BEUYS (1 kom)

59. NEKE STVARI I OSTALO (1 kom)

60. JAMA (1 kom)

61. PJESME I PJESNIČKE PROZE / ESEJI I KRITIKE, ZAPISI (1 kom)

62. BALADA O TAMNICI U READINGU (1 kom)

63. PESME (1 kom)

64. 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA (1 kom)

65. SAVREMENA POLJSKA POEZIJA (1 kom)

66. ISPOVIJEST MANGUPA (1 kom)

67. PJESME AMERIČKIH CRNACA (1 kom)

68. POEZIJA (1 kom)

69. LIRIKA (1 kom)

70. KONCERT ZA 1001 BUBANJ (1 kom)

71. NA SAV GLAS (1 kom)

72. KRČMARSKA MOSKVA (1 kom)

73. ISPOVIJEST HULIGANA (1 kom)

74. PJESME / KAKO SE PRAVE STIHOVI (1 kom)

75. POEMS FROM THE SANSKRIT (1 kom)

76. CIGANSKI ROMANSERO (1 kom)

77. NOSTALGIJA SVJETLOSTI (1 kom)

78. ZAPATA OF MEXICO (1 kom)

79. MALCOM X (1 kom)

80. S KRLEŽOM IZ DANA U DAN I-IV (1 kom)

81. KRLEŽINA SABRANA DJELA,DNEVNIK I-V (1 kom)

82. PISMA IZ ZATVORA (1 kom)

83. JANKO POLIĆ KAMOV (1 kom)

UKUPNO: 5 718,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom