Too Cool for Internet Explorer
Što Čitaš?
katalog
narudzbe
Ukoliko želite primati novosti

naslovnica :: Knjige na engleskom

 

LIFE UNDER THE JOLLY ROGER

Knjige na engleskom

LIFE UNDER THE JOLLY ROGER

Reflections on Golden Age Piracy

Gabriel Kuhn

cijena: 90,00 kn

Over the last couple of decades an ideological battle has raged over the political legacy and cultural symbolism of the "golden age" pirates who roamed the seas between the Caribbean Islands and the Indian Ocean from 1690 to 1725. They are depicted as romanticized villains on the one hand, and as genuine social rebels on the other. Life Under the Jolly Roger examines the political and cultural significance of these nomadic outlaws by relating historical accounts to a wide range of theoretical concepts--reaching from Marshall Sahlins and Pierre Clastres to Mao-Tse Tung and Eric J. Hobsbawm via Friedrich Nietzsche and Michel Foucault. The meanings of race, gender, sexuality and disability in golden age pirate communities are analyzed and contextualized, as are the pirates’ forms of organization, economy and ethics. 

novo

Anarhizam
NIGDJE KOD KUĆE

Anarhizam
ŠIRENJE BLUDNIH IDEJA U SLAVONIJI

Anarhizam
ANARCHIST PEDAGOGIES


kosarica

2. UTOPIJA SMISLA I ISTINA VREMENA (1 kom)

3. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

4. DRUGI KRUG MOĆI (1 kom)

5. POLITIKA (1 kom)

6. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM (1 kom)

7. GLOBALIZACIJA I NOVA EKONOMIJA (1 kom)

8. UVOD U NACIONALNU EKONOMIJU (1 kom)

9. O DEKONSTRUKCIJI (1 kom)

10. SABRANA DJELA (1 kom)

11. ARHIV MEDIJA (1 kom)

12. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

13. ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE (1 kom)

14. SUMRAK IDOLA (1 kom)

15. NACIONALNI PARK SRBIJA (1 kom)

16. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

17. BELEŠKE O LUDORIJI RATA (1 kom)

18. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

19. MUDROST I ZABLUDE FILOZOFIJE (1 kom)

20. TEORIJA ISTORIJE (1 kom)

21. SOCIJALIZAM I DEMOKRACIJA (1 kom)

22. POSTMODERNIZAM I PORICANJE HOLOKAUSTA (1 kom)

23. KRAJ UTOPIJE/ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

24. PHILOSOPHICAL FRAGMENTS (1 kom)

25. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

26. PROŠLOST I BUDUĆNOST 20. STOLJEĆA (1 kom)

27. NOVI ESEJI (1 kom)

28. NAROPA (1 kom)

29. RATNI ZLOČINI (1 kom)

30. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 11 I 12 (1 kom)

31. DIJALEKTIKA OBIČAJNOSTI (1 kom)

32. POSLOVI I DANI (1 kom)

33. LINGVISTIKA I FILOZOFIJA (1 kom)

34. CONQUEST OF VIOLENCE (1 kom)

35. RASPRAVE, ČLANCI, POLEMIKE (1 kom)

36. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 4 (1 kom)

37. ANTOLOGIJA RADIO ESEJA (1 kom)

38. FILOZOFSKE I POLITIČKE RASPRAVE (1 kom)

39. METAFIZIKA I PRAKTIČNA FILOZOFIJA (1 kom)

40. SLOBODA LAJANJA / ZAUZETO, HRVAT! (1 kom)

41. SUBJEKT I SUBJEKTIVNOST (1 kom)

42. HAAŠKI PROTOKOLI (1 kom)

43. DUGOVI (1 kom)

44. KRAJ FILOZOFIJE I ZADAĆA MIŠLJENJA (1 kom)

45. FILOZOFIJA HISTORIJE (1 kom)

46. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

47. O GNEVU (1 kom)

48. ARISTOTELOV USTAV ATENSKI (1 kom)

49. MEĐUNARODNI SUD ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE (1 kom)

50. DIJALEKTIKA I POLITIKA (1 kom)

51. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 6 (1 kom)

52. DIJALEKTIČKA IMAGINACIJA (1 kom)

53. BARIKADE (1 kom)

54. ETIKA (1 kom)

55. JEZIK I LINGVISTIKA (1 kom)

56. FILOZOFIJ PRAVA (1 kom)

57. KULTURA I LIČNOST (1 kom)

58. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

59. IJON - GOZBA - FEDAR (1 kom)

60. AN ESSAY ON LIBERATION (1 kom)

61. OSNOVE ESTETIKE (1 kom)

62. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 8 (1 kom)

63. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

64. UMJETNOST I EGZISTENCIJA (1 kom)

65. NESUVISLOST FILOZOFA (1 kom)

66. RIJEČI I STVARI (1 kom)

67. UVOD U ETIKU (1 kom)

68. DRUŠTVENA ANATOMIJA NACIONALIZMA (1 kom)

69. SUBLIMNI OBJEKT IDEOLOGIJE (1 kom)

70. FIDEL CASTRO I RELIGIJA (1 kom)

71. OSVIT (1 kom)

72. OGLEDI IZ KULTURNE ANTROPOLOGIJE (1 kom)

73. FOUCAULT I QUEER TEORIJA (1 kom)

74. KRAJ UTOPIJE / ESEJ O OSLOBOĐENJU (1 kom)

75. LOGIKA (1 kom)

76. PORIJEKLO RELIGIJE (1 kom)

77. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

78. GOZBA ILI O LJUBAVI (1 kom)

79. PRIPITOMLJAVANJE DRUGOG (1 kom)

80. EROS ET CIVILIZATION (1 kom)

81. SPINOZA AND OTHER HERETICS (1 kom)

82. KULTURA LAŽI (1 kom)

83. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 2 (1 kom)

84. PHILEBUS (1 kom)

85. IZREKE (1 kom)

86. KRITIKA PRAKTIČKOG UMA (1 kom)

87. FILOZOFSKI DISKURS MODERNE (1 kom)

88. PRELUDIJI (1 kom)

89. KAKO ČITATI HEIDEGGERA (1 kom)

90. ISTINA I ESTETSKA ISTINA (1 kom)

91. SOCIOLOGIJA MAXA WEBERA (1 kom)

92. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

93. KINESKA ZNANOST I ZAPAD (1 kom)

94. FILOZOFIJA 3 (1 kom)

95. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 5 (1 kom)

96. KOLIKO FAŠIZMA? (1 kom)

97. BIROKRATSKI KOLEKTIVIZAM (1 kom)

98. PRILOG ZASNIVANJU ONTOLOGIJE (1 kom)

99. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

100. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

101. STRUKTURALIZAM (1 kom)

102. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

103. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

104. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

105. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

106. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

107. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

108. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

109. DRUŠTVA (1 kom)

110. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

111. FILOZOFIJA (1 kom)

112. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

113. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

114. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

115. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

116. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

117. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

118. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

119. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 7 (1 kom)

120. FILOZOFIJSKA PROPEDEUTIKA (1 kom)

121. STRUKTURALIZAM (1 kom)

122. BITAK I POVIJESNOST (1 kom)

123. ILUZIJA I STRAH U GRAĐANSKOM SVIJETU (1 kom)

124. SLOBODA I TLAČENJE & DRUGI ESEJI (1 kom)

125. HODOČASNIK OBLAKA (1 kom)

126. NIKADA NISMO BILI MODERNI (1 kom)

127. KROZ TRANZICIJU (1 kom)

128. OSNIVANJE METAFIZIKE ĆUDOREĐA (1 kom)

129. DRUŠTVA (1 kom)

130. LINGVISTIKA I POETIKA (1 kom)

131. FILOZOFIJA (1 kom)

132. KRITIKA ČISTOG UMA (1 kom)

133. LINGVISTIKA I KOLONIJALIZAM (1 kom)

134. POLITIČKA EKONOMIJA SOCIJALIZMA (1 kom)

135. DIKTATURA NAD POTREBAMA (1 kom)

136. FILOZOFSKA HRESTOMATIJA 10 (1 kom)

137. KRITIKA MOĆI SUĐENJA (1 kom)

138. SOCIJALNA ANTROPOLOGIJA (1 kom)

139. SMOJE (1 kom)

140. RAZGOVORI S KRLEŽOM (1 kom)

141. PISMA IZ ZATVORA (1 kom)

142. S KRLEŽOM IZ DANA U DAN I-IV (1 kom)

143. BAKUNJIN (1 kom)

144. ZAPATA OF MEXICO (1 kom)

145. PUTOVANJE JEDNOG PRIRODOSLOVCA OKO SVIJETA 1-2 (1 kom)

146. JANKO POLIĆ KAMOV (1 kom)

147. MALCOM X (1 kom)

148. TRAMPA SVESTI (1 kom)

149. 5-37mm (1 kom)

150. 35-37mm (1 kom)

151. 27-37mm (1 kom)

152. 17-37mm (1 kom)

153. 34-37mm (1 kom)

154. 3-37mm (1 kom)

155. 23-37mm (1 kom)

156. DO IT YOURSELF SCREENPRINTING (1 kom)

157. MAKING STUFF AND DOING THINGS (1 kom)

158. THE CHAINBREAKER BIKE BOOK (1 kom)

159. NAPOMENA: RADOVI NA WEBSHOPU! (1 kom)

160. NOVELE, PJESME / ESEJI / KRITIKE I FELJTONI (1 kom)

161. SNEG I LED (1 kom)

162. PRVI LJUDI NA MJESECU (1 kom)

163. DNEVNIK O MINOTAURU (1 kom)

164. VREMENSKI STROJ (1 kom)

165. DRVO ŽIVOTA (torba) (1 kom)

166. MUHA (torba) (1 kom)

167. PČELA (torba) (1 kom)

168. LUBANJA (torba) (1 kom)

169. RAZLIVENI KIŠOBRAN (torba) (1 kom)

170. ETNOGRAFIJA KOMUNIKACIJE (1 kom)

171. KRITIKA MOĆI SUDJENJA (1 kom)

172. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

173. RACIONALISTIČKA FILOZOFIJA (1 kom)

174. PHILEBUS (1 kom)

175. NIETZSCHE I POSTMODERNIZAM (1 kom)

176. RAF - FRAKCIJA CRVENE ARMIJE 1970.-1998. (1 kom)

177. DONJI SVETOVI (1 kom)

178. STRANGE RELATIONS (1 kom)

179. ANTOLOGIJA HRVATSKE FANTASTIČNE PROZE I SLIKARSTVA (1 kom)

180. DELOŽACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (1 kom)

181. OD USTANKA DO SLOBODE (1 kom)

182. RAZGOVORI SA DŽELATOM (1 kom)

183. LJUDI-MIŠEVI (1 kom)

184. NESVRSTANOST U OSAMDESETIM GODINAMA (1 kom)

185. KAPIJA (1 kom)

186. TONO-BANGI (1 kom)

187. ORUŽANE INTERVENCIJE (1 kom)

188. 4-37mm (1 kom)

189. 14-37mm (1 kom)

190. 24-37mm (1 kom)

191. 11-37mm (1 kom)

192. 31-37mm (1 kom)

193. 2-37mm (1 kom)

194. 12-37mm (1 kom)

195. 32-37mm (1 kom)

196. 6-37mm (1 kom)

197. 33-37mm (1 kom)

198. 18-37mm (1 kom)

199. 9-37mm (1 kom)

200. 20-37mm (1 kom)

201. KRIZA PSIHOANALIZE (1 kom)

202. SNIMANJE KAMEROM (1 kom)

203. ODABRANA DELA SIGMUNDA FREUDA 1-8 (1 kom)

204. OSNOVI NEUROLINGVISTIKE (1 kom)

205. GRAD POST-KAPITALIZMA (1 kom)

UKUPNO: 8 300,00 kn

vidi košaricu


pretrazivanje


prijatelji

Ispod pločnika

Powered by emuFreeCart
emuFreeCart je slobodan software objavljen pod GNU GLP licencom