Planiramo objaviti

 

Peter Gelderloos: Anarhija pali (radni naslov)

Prijevod knjige Anarchy Works, za sad radnog naslova Anarhija pali, a ako imate prijedlog za neki bolji prijevod naslova, otvoreni smo za prijedloge :-)
Riječ je o knjizi koja opširno govori o primjerima anarhizma, anarhističkih ideja u praksi, bez da se nužno raditi o anarhistima, već o ljudima koji su, da to tako kažemo, "organski", sami iz svojeg promišljanja ili potrebe došli do odnosa i oblika organizacije koji su anarhistički ili bliski anarhizmu. Riječ je o jednoj od izrazito dobro napisanih knjiga na tu temu, s puno primjera...

Monsiuer Dupont: Anarhisti moraju reći ono što samo anarhisti mogu reći / Demokracija

Dva teksta, različita, ali ipak povezana, govore o pitanju anarhističke organizacije, (ne)mogućnosti promjene, zamkama koje postavlja sustav i opasnostima svih oblika demokracije... Kad god anarhist kaže "ja vjerujem u demokraciju" negdje umre dobra vila.

Errico Malatesta: Anarhizam, organizacija i demokracija

Tri Malatestina teksta (Ni demokrati, ni diktatori već anarhisti, Anarhizam i organizacija, Prema anarhizmu), koja prepoznatljivim stilom obrađuju teme koje se još od samih početaka razvoja anarhističkih ideja provlače kroz knjige i rasprave. Malatesta je bio "brz na peru", za života je svojim tekstovima reagirao na aktualna pitanja, bavio se praktičnim i onim što je u tom trenutku bilo važno za raspraviti pa iza sebe nije ostavio niz knjiga, već puno kraćih tekstova koji do današnjeg dana nisu izgubili na oštrini i jasnoći.

 

 

na prvu stranicu